Slide background

Næste arrangement

- Gå-hjem-møde

- Tirsdag den 8. november

- Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C

Slide background

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Slide background

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Gå-hjem-møde i Danske Bestyrelsesadvokater

Tirsdag den 8. november 2016 Gorrissen Federspiel Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C

15.00: Velkomst ved bestyrelsen

v/ Tomas Haagen

15.05: Hvordan får nye virksomheder succes – hvilken rolle spiller bestyrelsen?

Nye virksomheder er centrale for vækst og jobskabelse. Der er derfor skarpt fokus på, hvordan nye virksomheder får succes og vokser. Oplægget præsenterer nye forskning på området og fremhæver de centrale udfordringer for nye virksomheder. Dette vil inddrage et netop afsluttet forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Industriens Fond om bestyrelsers rolle for nye virksomheder, hvor præsentation af fordele og udfordringer danner rammen for en diskussion af, hvordan en bestyrelse kan øge chancen for succes hos en ny virksomhed. Forskningsprojektets resultater diskuteres med en erfaren bestyrelsesformand, der perspektiverer betydningen bestyrelsens sammensætning og kompetencer, ledelse af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens samspil med ejere og ledelse.

v/ professorerne Michael S. Dahl og Lars Frederiksen, Aarhus Universitet, Interim CEO Jens Eybye, Business Horsens, bestyrelsesformand bl.a. Yding Grønt

16.20: Pause

16.35: Disruption – hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet?

Den digitale revolution er ikke til at komme uden om. Alle taler om den. Om fremmedord som disruption, cloud, big data, kognitive systemer og internet of things, og om de afledte muligheder for forretningsmæssig innovation i form af fx automatisering af vidensarbejde, outcome økonomi, platformsøkonomi, produktificering eller servicificering. Der er ingen tvivl om, at den digitale revolution vil skabe kolossale forretningsmæssige omvæltninger for næsten alle virksomheder i det kommende år, og det er derfor afgørende, at man i bestyrelsesarbejdet forstår både de underliggende trends og de afledte muligheder og trusler.

– Hvad er det for en udvikling, der driver forandringerne?

– Hvilke muligheder og trusler eksisterer?

– Hvordan kan I adressere disse?

v/ partner Michael Borgs, Deloitte Consulting

18.05: Et lettere traktement

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.

CBS Bestyrelsesuddannelserne


CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Læs mere på cbsbestyrelsesuddannelserne.dk

“Jeg venter mig meget af denne forening, og tror, at den kan bidrage med at få væksten tilbage på sporet”

Bjarne Corydon
Bjarne CorydonFinansminister (Nu forhenværende)

“Bestyrelsen er kommet tættere på virksomhedernes maskinrum. Som bestyrelsesmedlem er det en forpligtigelse hele tiden at holde sig klar og imødese, hvad virksomheden står over for i en verden med et konstant foranderligt konkurrentbillede. Foreningen kan være med til at stille skarpt på problemstillingerne og sætte pejlemærker op for bestyrelsernes arbejde og kompetenceudvikling”

Tine Roed
Tine RoedDirektør hos Dansk Industri
© Copyright - Bestyrelsesforeningen