_mg_1956

Kommende arrangement

- Bestyrelsesarbejde i partnerejede selskaber

- 12. december, 2016

- Slotsholmsgade (Børsen)

Slide background

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Slide background

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Governance og bestyrelsesarbejde i partnerejede selskaber

Mandag den 12. december kl. 16.30 – 18.30 hos Dansk Erhverv på Børsen i Slotsholmsgade.

Mange rådgivningsfirmaer, fx advokater, revisorer, konsulent og IT-virksomheder er opbygget og ejet af ledelse og nøglemedarbejdere. De er ofte benævnt partnere, som udover ejerandele i virksomheden oftest udgør bestyrelse og ledelse i selskaberne.

Personsammenfaldet mellem ejere, bestyrelse og den daglige ledelse sætter principperne bag ved Good Governance og logikken i checks and balances ud af funktion. Det kan gå godt, men oftest fører det til dilemmaer i rollefordeling og manglende beslutningskraft om bestyrelsens væsentligste opgaver – at sikre den rette strategi og den bedste ledelse fremadrette for selskabet.

Hvordan opbygger man en relevant Governance-struktur i en partnerejet og -ledet virksomhed? Hvordan sikrer man, at selskabets strategi og ledelse er relevant fra et værdiskabelsesperspektiv fremadrettet? Hvordan bringes partnerejede og – ledede selskaber igennem kriser og tilbage på vækstog værdiskabelsessporet? Disse og tilgrænsende spørgsmål og problemstillinger sættes der fokus på ved et gå-hjem-møde om det gode bestyrelsesarbejde i rådgivnings- og it-virksomheder, den 12. december 2012 i Dansk Erhverv.

Arrangementet er målrettet virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder. Primært inden for rådgivnings- og vidensservice. Tid og sted Mandag den 12. december kl. 16.30 – 18.30 hos Dansk Erhverv på Børsen i Slotsholmsgade

Dagsorden

16.30: Velkommen
Tom Jacobsgaard, direktør for Bestyrelsesforeningen

16.40: Hvordan skaber bestyrelsen værdi?
Steen Thomsen, Professor på CBS

16.55: Bestyrelsesarbejde i en rådgivningsvirksomhed
Anders Lavesen, bestyrelsesformand, tidl. managing partner, Kromann Reumert

17.10: Bestyrelsesarbejdet i en it-virksomhed
Lars Monrad-Gylling, bestyrelsesformand for Schultz, Proløn og IT relation/Frontdata m.fl.

17.25: En erfaren mentor kan bane vej for en professionel bestyrelse
Bent Claudi Lassen, formand for ATV’s mentorprogram

17.40: Debat: Hvordan kan man fremme det gode bestyrelsesarbejde?
Ordstyrer: Steffen Lüders, tidl. formand for Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg og Head of Communication and Stakeholder Relations, Novo Nordisk Foundation og Novo A/S

18.20: Afrunding og tak for i dag Mette Feifer, markedsdirektør, Dansk Erhverv

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.

CBS Bestyrelsesuddannelserne


CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Læs mere på cbsbestyrelsesuddannelserne.dk

“Jeg venter mig meget af denne forening, og tror, at den kan bidrage med at få væksten tilbage på sporet”

Bjarne Corydon
Bjarne CorydonFinansminister (Nu forhenværende)

“Bestyrelsen er kommet tættere på virksomhedernes maskinrum. Som bestyrelsesmedlem er det en forpligtigelse hele tiden at holde sig klar og imødese, hvad virksomheden står over for i en verden med et konstant foranderligt konkurrentbillede. Foreningen kan være med til at stille skarpt på problemstillingerne og sætte pejlemærker op for bestyrelsernes arbejde og kompetenceudvikling”

Tine Roed
Tine RoedDirektør hos Dansk Industri
© Copyright - Bestyrelsesforeningen