Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Bestyrelsesarbejde under COVID-19

COVID-19 krisen stiller hidtil usete krav til erhvervslivet og til bestyrelsens og ledelsens evne til at forstå, analysere og håndtere krisen. Samt til at sætte retning for og skabe energi omkring, hvordan virksomheder og samfund kommer tilbage på vækstsporet. Bestyrelsesforeningen indsamler og formidler bestyrelsesrelevant viden og erfaringer om COVID-19, nationalt og globalt. Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer deler viden og erfaringer om cyber risk i lyset af COVID-19 krisen herunder om relevante forholdsregler for hjemmearbejde, virtuelle møder mv. Se mere her.

Bestyrelsesforeningen og CBS Bestyrelsesuddannelserne har endvidere sat et arbejde i gang med udvikling af virtuel undervisning og web-konferencer samt udvikling af emner som ”Risk Governance og Crisis Management – erfaringer og best practice fra COVID-19 krisen” og om ”Planlægning og gennemførelse af effektive online-bestyrelsesmøder”.

Links:

The National Association of Corporate Directors, Washington D.C., USA har lavet et særligt forum for vidensdeling om bl.a. risk management, bestyrelsernes opretholdese af effektivitet under COVID-19 m.m: “NACD Resource Center: Responding to the COVID-19 Crisis

Professor og stiftende medlem af Bestyrelselsesforeningen, Steen Thomsens seneste opinion i Børsen: ”Lederskab afgør, hvordan vi klarer krisen”

Professor  Thomas Ritter har I samarbejde med assisterende professor Carsten Lund Pedersen udarbejdet en 5-trinsanalyse, der skal bidrage til at bringe din virksomhed sikkert gennem krisen: ”Hvordan påvirker Corona forretningsmodellen?

The Global Board
Leadership Initiative

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

OM BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen