Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Bestyrelsesforeningen ønsker godt nytår

2021 blev endnu et udfordrende år karakteriseret ved et behov for hurtige beslutninger og omstillinger – i såvel virksomhederne som bestyrelseslokalerne. Vi er glade for, at foreningen har kunnet bidrage med erfaringsudveksling og viden om bl.a. risk governance og kriseledelse, klimadagsordenen, rapportering, ledelse af bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesansvar, diversitet og de fire S’er. I år gik vi foran ifht. afholdelse af hybridkonferencer, som vi i 2020 gjorde det med virtuelle konferencer, og det er et koncept, som vi vil fortsætte med i 2022.

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi i år har budt bl.a. Realdania, DFDS, Velliv, Børsen, Forsikring & Pension, Netcompany, SimCorp, Billund Lufthavn, Danske Spil, Arla og KIRKBI velkommen i foreningen. Medlemskredsen er dermed vokset til over 1.000 medlemmer heraf 70 af Danmarks førende selskaber, erhvervsfonde, institutionelle investorer, erhvervsorganisationer og rådgivningsvirksomheder.

Vi glæder os nu til de første konferencer i 2022, der vil omfatte temaer som sustainability, investor relations og remuneration.

Bestyrelsesforeningens kommende møder

Bestyrelsesforeningens nytårskur: Verdens udfordringer i 2022
Torsdag den 27. januar 2022, kl. 17.00 – 19.00. Sted: virtuelt

EYs nytårskur: Bæredygtighed på bestyrelsesagendaen og brush-up før regnskabssæsonen
Mandag den 31. januar 2022, kl. 16.00 – 17.30. Sted: virtuelt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Tirsdag den 1. februar 2022, kl. 08.30.
Sted: Bestyrelsesforeningen, 2000 Frederiksberg

Indkaldelse og udkast til ændrede vedtægter.

OM BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

The Global Board
Leadership Summit

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen