Bestyrelsesforeningens kommende møder

Aflønning – værdiskabelse og risikostyring

Ledelsesaflønningen er bestyrelsens opgave- som minimum i form af vedtagelse af en vederlagspolitik. Enhver bestyrelse skal forstå rammer, instrumenter og forhold omkring variabel aflønning, herunder udskydelse, claw back mv. Ledelsen vil gå i den retning, lønpakkerne er indrettet. De rette aflønningspakker kan understøtte en strategi, men også betyde stor risikotagning. Bestyrelsens valg skal både understøtte den strategiske retning og styre risici. Men hvor skal dette slag slås? I koncernbestyrelsen? I bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond? I datterselskabsbestyrelsen? Hvilke roller kan med fordel varetages af bestyrelsens risikoudvalg respektivt aflønningsudvalg?

Tilmeld dig her:

Modern Capitalism and Corporate Purpose

Corporate purpose italesættes og debatteres mere end nogensinde. Mange vil mene, at purpose – selskabets raison d’etre –  sætter den overordnede retning for et selskabs strategi.  Men hvad betyder purpose egentlig og for hvem? Hvilken betydning har purpose for de svenske Wallenberg selskaber? Det beretter bestyrelses forperson, Peter Wallenberg, The Knut and Alice Wallenberg Foundation om på konferencen. Hvordan styres én af verdens største erhvervsgrupper med udgangspunkt i fonden og formålet? Hvordan skal virksomheden forstå og arbejde med stakeholder governance og stewardship? Er stakeholder value ”dødt” og afløst af stakeholder value? Er purpose bare varm luft og et andet ord for selskabets formål? Afhænger perspektiverne af ejerform?    

Tilmeld dig her:

The 5. th Global Board Leadership Summit

Bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi for langvarig vækst og en bæredygtig fremtid – et kig på fremtidens klarhed og erfaringer blandt globale bestyrelsesledere i Singapore og København 2019-2023. Fremtidssikring på lande- og virksomhedsniveau. Generativ AI og grøn omstilling – nøgleimperativer på tværs af regioner.

Tilmeld dig her:

Cyberkompetencer

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

…vil igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Læs mere om uddannelse, workshops, konferencer og anbefalinger her.

Bestyrelsesforeningens kommende møder

Ny sekretariatschef

Cristina Biondi Gartmann tiltræder som ny sekretariatschef i Bestyrelsesforeningen med start den 22. August. Her skal Cristina være med til at videreudvikle foreningens medlemsservice, tilbud og løsninger. Cristina kommer fra en stilling på Dagbladet Børsen, hvor hun kommercielt har været med til at skabe og drifte livsstilsmagasinet Pleasure og har gennem hendes år på Børsen arbejdet med mange virksomheder i dansk erhvervsliv. Tidligere har Cristina både været administrationschef i en konferencevirksomhed og været ansvarlig for lederuddannelser i et konsulenthus.

OM BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

The Global Board
Leadership Summit

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen