Bestyrelsesarbejde i rådgivnings- og it-virksomheder

Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

_mg_1956

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Slide background

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Torsdag den 17. maj 2018, kl. 16.00 – 16.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Der indkaldelse hermed til ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 17. maj 2018 kl. 16.00 i Porcelænshaven 22, CBS, 2000 Frederiksberg.

Ifølge vedtægterne er dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af revisor

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

7. Fremkomne forslag

8. Eventuelt

I henhold til vedtægternes punkt 5.2 skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsendes til Bestyrelsesforeningen. Forslagene skal være Bestyrelsesforeningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 3. maj 2018. Forslag kan sendes til Bestyrelsesforeningen på sek@bestyrelsesforeningen.dk.

Forud for generalforsamlingen vil bestyrelsen bekendtgøre den endelige dagsorden indeholdende egne og øvrige fremkomne forslag samt det af bestyrelsen godkendte årsregnskab. Denne indkaldelse er fremlagt på foreningens hjemmeside den 16. april 2018.

Vi erindrer om, at medlemmer har stemmeret i forhold til betalt kontingent. Stemmeret forudsætter således, at kontingentet for 2018 er betalt.

Med venlig hilsen Bestyrelsesforeningen

Kommende arrangementer

Noise & Biases – How to overcome impection in Decision Making?

Torsdag den 17. maj 2018, kl. 14.00 – 15.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

  • Indlæg ved professor Cass R. Sunstein

Hvad kan der udledes, når de fire mest omfattende bestyrelsesundersøgelser i 2017/2018 sættes til debat?

Torsdag den 17. maj 2018, kl. 16.30 – 18.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

  • Præsentation af pejlemærker og konklusioner fra bestyrelsesundersøgelser: Christian Kamperlund, Odger Berndtson; Kim Füchsel, PwC; Søren Skov Larsen, EY og Ken Bechmann, CBS; Jakob Stengel, Board Networks.
  • Paneldebat med bestyrelsesformand Ole Andersen, bestyrelsesformand Peter Schütze, vicedirektør og chef for Danske Aktier Claus Wiinblad, ATP mfl. Faciliteres af Jesper Lau Hansen.

BOARD
LEADERSHIP MASTERCLASS


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.

CBS
Bestyrelsesuddannelserne


CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Læs mere på cbsbestyrelsesuddannelserne.dk

“Jeg venter mig meget af denne forening, og tror, at den kan bidrage med at få væksten tilbage på sporet”

Bjarne Corydon
Bjarne CorydonFinansminister (Nu forhenværende)

“Bestyrelsen er kommet tættere på virksomhedernes maskinrum. Som bestyrelsesmedlem er det en forpligtigelse hele tiden at holde sig klar og imødese, hvad virksomheden står over for i en verden med et konstant foranderligt konkurrentbillede. Foreningen kan være med til at stille skarpt på problemstillingerne og sætte pejlemærker op for bestyrelsernes arbejde og kompetenceudvikling”

Tine Roed
Tine RoedDirektør hos Dansk Industri
© Copyright - Bestyrelsesforeningen