Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Slide background

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Foreningen ønsker alle medlemmer en god sommer

Efter et veloverstået Folkemøde 2019, takker Bestyrelsesforeningen for et spændende første halvår. Foreningen har afholdt 11 møder og konferencer i foråret bl.a. om erhvervsjournalistik, paradigmeskiftet i bestyrelsesarbejdet, cybersikkerhed, ledelsesløn, samfundsansvar, fondsledelse, livslang læring, mv.

Foreningen ser nu frem til sensommeren og efterårets møde- og konferenceprogram, der bl.a. sætter fokus på globale platforme, strategi og strategiprocesser, succession og talentudvikling, mv.

The Global Board
Leadership Initiative

Boards today face a myriad of global issues ranging from macroeconomic risks to political uncertainty, sustainability, cyber risks, digitalisation and disruption. This calls for a global dialogue between boardroom leaders to find the best responses to these global issues. The Global Board Leadership Initiative is aimed at improving global board leadership practices…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

“Jeg venter mig meget af denne forening, og tror, at den kan bidrage med at få væksten tilbage på sporet”

Bjarne CorydonFinansminister (Nu forhenværende)

“Bestyrelsen er kommet tættere på virksomhedernes maskinrum. Som bestyrelsesmedlem er det en forpligtigelse hele tiden at holde sig klar og imødese, hvad virksomheden står over for i en verden med et konstant foranderligt konkurrentbillede. Foreningen kan være med til at stille skarpt på problemstillingerne og sætte pejlemærker op for bestyrelsernes arbejde og kompetenceudvikling”

Tine RoedDirektør hos Dansk Industri
© Copyright - Bestyrelsesforeningen