Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Næste Workshop: Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 9.00 – 15.30, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Andre udvalgte invitationer til foreningens medlemmer

Launch of the Danish-Swiss Chamber of Commerce Copenhagen Chapter
Torsdag den 5. marts 2020, kl. 17.30 – 21.00, Embassy of Switzerland, Richelieus Allé 14, 2900 Hellerup

Konference – Ansvarlig skat 2020
Torsdag den 12. marts 2020, kl. 9.00 – 14.00, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

The Global Board
Leadership Initiative

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

. OM BESTYRELSESFORENINGEN ................................................

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen