Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Bestyrelsesforeningens kommende møder

Nytårskur: Bestyrelsesformandens nye rolle
Mandag den 30. januar 2023, kl. 16.30 – 18.45.
NYT VENUE: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S

En global undersøgelse foretaget af Deloitte omhandlende bestyrelsesformandens nye rolle taler om ’five forces’, herunder håndtering af samtidige kriser. Der er ifølge rapporten imidlertid også behov for et tættere samarbejde mellem formand og CEO for at skabe forandringer. På formandens agenda står desuden energi og virksomhedens grønne omstilling samt et øget ansvar for stakeholder engagement og virksomhedens ageren i samfundet. Kort sagt – bestyrelsesformanden har mange nye opgaver.

EU’s Green Deal: Licence to operate og værdiskabelse
– nye opgaver og ansvar for bestyrelsen

Torsdag den 23. februar 2023, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS.

EU vil være foregangsregion inden for grøn og bæredygtig omstilling. Massiv EU-regulering skal tilsikre, at  private kapitalstrømme går i grøn retning. Bæredygtighed sættes på fast lovformel med en ny lineal for, hvad der kan betegnes grønt og bæredygtigt. På konferencen debatteres, hvad bæredygtighedskompetencer i bestyrelser er samt hvilke overvejelser bestyrelsens bør gøre sig omkring organisering af arbejdet med  grøn og bæredygtig omstilling.

Cyberkompetencer

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

…vil igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Læs mere om uddannelse, workshops, konferencer og anbefalinger her.

OM BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

The Global Board
Leadership Summit

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen