Bestyrelsesforeningen

- Værdiskabelse, ledelse og governance

- Kompetenceudvikling og vidensdeling

- Nationalt og internationalt samarbejde

Foreningens medlemskaber

- Personligt

- Virksomheder

Viden til deling

- Præsentationer

- Konferencemateriale

- Artikler & Rapporter

Bestyrelsesforeningens kommende møder

Cybersikkerhed for bestyrelser
Onsdag den 7. december 2022, kl. 16.00 – 18.15. Sted: CBS
På konferencen offentliggøres Anbefalinger til styrkelse af cyberkompetencer – version 4.0, ligesom konferencen har fokus på bestyrelsens rapportering om trusselbillede og cybersikkerhed.

Nytårskur
Mandag den 30. januar 2023, kl. 16.30 – 18.30. Sted: CBS.
Information om konferencen følger.

Cyberkompetencer

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

…vil igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Læs mere om uddannelse, workshops, konferencer og anbefalinger her.

OM BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Foreningen blev stiftet i et samarbejde mellem det danske erhvervsliv og corporate governance miljøet omkring Copenhagen Business School…

The Global Board
Leadership Summit

Board Leadership Practices have developed substantially over the past few years. Corporate Boards have become more proactive and accountable and are significantly more involved with corporate strategy, CEO succession and risk oversight whilst constantly realigning the board’s priorities to developments in macro-economic and political uncertainties, cyber risks, digitisation and disruption, sustainability and responsible governance…

STYRKELSE AF STRATEGISKE CYBERKOMPETENCER


Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til…

© Copyright - Bestyrelsesforeningen