Henvendelse om personligt medlemskab

Fornavn*

Efternavn*

Primær stillingsbetegnelse*

Adresse*

Postnummer*

By*

Telefon*

E-mail*
Firma*

CVR-nummer

Firma adresse

Firma postnummer

Firma by


Angiv bestyrelseserfaring og anfør for hver post, hvilket af kriterierne i vedtægternes § 4.2, denne bestyrelseserfaring relaterer sig til*

Angiv anden relevant erfaring og anfør hvilket af kriterierne i § 4.2, erfaringerne relaterer til*

Forklar kort, hvorfor du ønsker medlemskab i Bestyrelsesforeningen*