Bestyrelsesforeningens kommende arrangementer

Revisors rolle, governance og værdiskabelse i mindre og mellemstore virksomheder

Mandag den 28. januar kl. 16.00 – 18.00. EY, 2000 Frederiksberg

 • Hvilken rolle har revisoren i mindre og mellemstore selskaber og virksomheder. Den traditionelle rolle er fokuseret på regnskab og overholdes af regnskabsloven, men det kunne være relevant tillige at inddrage aspekter knyttet til god governance og værdiskabende forhold. Hvilke forhold skal i så fald iagttages og hvilke potentielle faldgruber er der?

Tidligere arrangementer (2018)

Digital Imperatives for Boards of Directors

Tirsdag den 4. december kl. 17.00 – 19.00. CBS, Porcelænshaven 22

 • Der sættes fokus på digitaliseringens indflydelse, og især hvad det betyder for bestyrelser. Hvordan kan disse sætte retningen og tilsikre momentum, og hvilke kompetencer skal de råde over?
 • Indlæg med professor Stephanie Werner fra MIT, Sloan School of Management; m.fl. Professor Jan Damsgaard, CBS, facilitere den efterfølgende debat.
Political risk assessment and an overview of geopolitics and the political risks for businesses around the world

Mandag den 12. november kl. 17.00 – 19.00. CBS

 • The Keynote speaker is Lord Mark Malloch-Brown, who is former Deputy Secretary General and Chief of Staff of the UN, former Vice-President at the World Bank, and former member of the British Cabinet and Foreign Office.
Lars Rebien Sørensens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS

Torsdag den 1. november kl. 15.00 – 17.00. CBS, Porcelænshaven 22

 • Lars Rebien taler om ’Novo Nordisk Fondens nye strategi: Baggrund for Fondens udvikling og overvejelser om Fondens samfundsmæssige rolle og betydning i de kommende år’.
Det institutionelle investorers direkte investeringer i danske selskaber

Tirsdag den 2. oktober kl. 17.30 – 19.00. Dansk Industri, det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede.

 • Temaet vil blive dækket fra en række indfaldsvinkler herunder om transformationsprocessen fra indirekte til direkte investor, om krav til governance og kompetencer, om udøvelse af ejerskab, om risikostyring og værdiansættelse, om implikationer for kapitalmarkeder mv.
 • Indlæg og debat med hovedtaler CEO Allan Polack, PFA; CEO Christian Hyldahl, ATP; Executive Chairman Christian Frigast, Axcel; Adm. direktør Claus Gregersen, Augustinus Fabrikker; professor Jesper Rangvid, CBS.
Fondenes Dag 2018

Mandag den 1. oktober kl. 9.00 – 13.00. Dansk Industri

 • Fondenes Dag 2018 afholdes af Dansk industri i samarbejde med CBS, KU, Komitéen for god Fondsledelse og Bestyrelsesforeningen. På Fondenes Dag er der mulighed for at høre om nye trends i fondsverdenen, såvel nationalt som internationalt. I år er fokus på aktivt ejerskab og uddelinger, herunder hvilken rolle FNs Verdensmål kan spille for fonde. Hvad er god governance og effektiv uddelingsstrategi anno 2018 og i fremtiden? Hvad gør en række førende danske og internationale fonde i praksis?
 • Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; direktør Kathrine Winding, Erhvervsstyrelsen; professor Rasmus Feldthausen, KU; bestyrelsesformand Jens Bager, Poul Due Jensens Fond; Head of Operations Philomena Gibbons, Welcome Trust; direktør Lars Hensen, Villum Fonden, bestyrelsesformand Katarina Olsson, Kamprad Family Foundation; direktør Per Have, Bitten og Mads Clausens Fond; bestyrelsesformand Sten Scheibye, Knud Højgaards Fond; Skatteminister Lauritzen; Adm. direktør Karsten Dybvad, DI; direktør Tine Roed, DI; Formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip.
En Ny Skattemodel for Virksomhedsoverdragelse til Erhvervsfonde

Mandag den 24. september kl. 16.30 – 18.30. CBS, Porcelænshaven 22

 • De danske erhvervsfonde betragtes som en succes både nationalt og internationalt, men i de sidste 20 år er fondsstiftelserne blevet holdt tilbage af en voldsom beskatning i forbindelse med virksomheds-overdragelse til fonde. Der har i flere år været et bredt politisk ønske om at rette op på situationen, og i juni 2018 udgav en arbejdsgruppe under Skatteministeriet en rapport om emnet med forslag til en ny beskatningsmodel. På seminaret fremlægger medlemmer af arbejdsgruppen hovedpunkerne i den nye model og der lægges op til diskussion af dens anvendelighed i praksis.
Conference on Long-term Ownership

Torsdag den 30. august – fredag den 31. august. CBS, Porcelænshaven 22

 • Long-term ownership of business companies has recently become a topic of great interest to academics, policy-makers and business people. There is concern that volatile stock markets, media pressures and intense global competition lead to short-termism and irresponsibility in business management and company behavior. Long-term owners – families, foundations, governments and some financial investors – have the capacity and the incentives to steer their companies towards sustainable long-term value creation.  However, long-termism is no panacea. Much depends on how long-term ownership is exercised in practice and the ability to avoid the pitfalls of procrastination, cronyism or nepotism. The conference therefore focuses on how long-term ownership should be governed to create value for business and society.
Tiltrædelsesforelæsning for Søren Bjerre-Nielsen som adjungeret professor ved CBS

Onsdag den 29. august kl. 17.00 – 18.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Søren Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand i bl.a. VKR Holding, VELUX, MT Højgaard, Højgaard Holding og formand for revisionskomiteen i Scandinavian Tobacco Group er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Regnskab, CBS. Søren Bjerre-Nielsens tiltrædelsesforelæsning er baseret på 40 års personlige erfaringer med selskabsledelse som henholdsvis revisor, direktør og CFO, bestyrelsesmedlem og formand.

FOLKEMØDET 2018

Den 14. – 16. juni 2018. Bornholm, Allinge

Virksomhedernes, uddannelsesinstitutionernes og samfundets samarbejde om uddannelse og kompetenceudvikling vil blive afgørende for Danmarks føreposition i den globale konkurrence
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 13.45 til 14.30. Klostergården, Havestuen, Allinge

 • Der er bred erkendelse af, at robotter, kunstig intelligens og digitalisering vil erstatte mange jobfunktioner og overflødigøre mange jobs. Nogen forudsigelser nævner 30-50 % inden for 10-20 år. Parallelt hermed opstår nye jobfunktioner og helt nye typer af job og virksomheder. Hvor mange afhænger af vor globale konkurrenceevne og evne til at ændre uddannelse til kontinuerlig kompetenceudvikling, en dynamisk vekselvirkning mellem arbejde og uddannelse og lifelong learning som pejlemærke. Hvor er udfordringerne, mulighederne og forbillederne?
 • Indlæg og debat med bl.a. professor Majken Schultz, CBS; bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen; bestyrelsesformand Per Falholt; direktør Tine Roed, DI.

Digitalisering og beskyttelse af den enkeltes privatliv – hvordan forenes fordelene ved digitalisering med demokratiske rettigheder?
Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00 til 13.00. KL’s telt, Allinge

 • KL og Bestyrelsesforeningen sætter digitaliseringsstrategi og persondataforordning til debat. Effektivitet og individuel tilpasset servicekvalitet og behandling forudsætter data om alle borgere og om den enkelte borger. Demokratisering af data og beskyttelse af den enkeltes privatliv forudsætter, at den enkelte borger har rettighed over egne, personhenførbare data. Hvordan forenes fordelene ved digitalisering med demokratiske rettigheder? Hvor er de gode eksempler inden for social og sundhed, uddannelse, arbejdsmarked? Hvor er advarslerne?
 • Indlæg og debat med bl.a. bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; KL-næstformand Martin Dam; CEO Mikkel Bardram, EG Koncernen; Advokat Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumert.

God fondsledelse i Danmark – dens betydning og udvikling
Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00 til 12.45. Carlsbergs telt, Nørregade 35, Allinge

 • Komitéen for god Fondsledelse inviterer sammen med Carlsberg, DI og Bestyrelsesforeningen til en drøftelse af de erhvervsdrivende fondes samfundsmæssige betydning og vigtigheden af god fondsledelse. Drøftelsen vil fokusere på uddelingsstrategier og den konkrete betydning af god fondsledelse og hvordan den kan forventes at udvikle sig.
 • Et panel af repræsentanter for danske erhvervsinteresser og nogle af de største erhvervsdrivende fonde vil drøfte den rolle, som erhvervsdrivende fonde spiller for Danmark og hvilke konkrete elementer af god fondsledelse, det er mest relevant for fondsbestyrelserne at være opmærksomme på. Panelet består af Erhvervsminister Brian Mikkelsen; direktør i Dansk Industri Tine Roed; Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher; Næstformand i Carlsberg A/S’ bestyrelse og kommende Formand i Novo Nordisk Fondens bestyrelse Lars Rebien Sørensen. Debatten modereres af formanden for Komitéen for god Fondsledelse Marianne Philip, og Professor fra Københavns Universitet Rasmus Kristian Feldthusen.
 • Debatten vil være case-baseret, idet debatten vil tage udgangspunkt i et antal konkrete mini-cases med problemstillinger og dilemmaer i bestyrelsesarbejdet i en fond, som f.eks. bestyrelsessammensætning, inhabilitet, ledelsesvederlag og uddelingspolitik. Publikum vil også blive inddraget i drøftelserne.
Hvad kan der udledes, når de fire mest omfattende bestyrelsesundersøgelser i 2017/2018 sættes til debat?

Den 17. maj 2018, kl. 16.30 til 18.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Præsentation af pejlemærker og konklusioner fra bestyrelsesundersøgelser ved Christian Kamperlund, Odgers Berndtson; Kim Füchel, PwC; Søren Skov Larsen, EY og Ken L. Bechmann, CBS; Jakob Stengel, Board Networks.
 • Paneldebat med bestyrelsesformand Ole Andersen, bestyrelsesformand Peter Schütze, vicedirektør og chef for Danske Aktier Claus Wiinblad, ATP mfl. Faciliteres af Jesper Lau Hansen.

Bestyrelsesforeningens generalforsamling 

Den 17. maj 2018, kl. 16.00 til 16.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Noise & Biases – How to overcome imperfection in decision making?

Den 17. maj 2018, kl. 14.00 til 15.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg ved professor Cass R. Sunstein

Bitcoins, Crypto Currencies and the Real Scope of Blockchain Technology 

Den 3. april 2018 kl 17.00 til 19.00. Børsbygningen

 • Speakers will include Professor Jan Damsgaard, CBS; Governor Hugo Frey Jensen, Danish Central Bank; Executive Vice President and Chief Commercial Officer Vincent Clerc, A.P. Moller-Maersk; VP of Block Chain Technology Johan Toll, NASDAQ; Non-Executive Director Anne Broeng, ATP.

Opdatering af Anbefalingerne for God Selskabsledelse 

Den 7. marts 2018 kl 17.00 til 19.00.
Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5

 • Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; bestyrelsesformand og formand for Komiteen for god Selskabsledelse Lars Frederiksen; vicedirektør Claus Wiinblad, ATP Danske Aktier; bestyrelsesformand Jesper Jarlbæk, bl.a. CataCap; partner Marianne Philip, Kromann Reumert; kontorchef med ansvar for selskabslovgivning og corporate governance, Camilla Hesselby, Erhvervsstyrelsen.

Nordisk bestyrelsespraksis og Corporate Governance – best practice, ligheder og forskelle 

Den 6. februar 2018 kl 17.00 til 19.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Jesper Lau Hansen, KU; bestyrelsesformand Bert Nordberg, Vestas; bestyrelsesformand Carl Bennet, hovedaktionær i Getinge Group, Lifco & Elanders; professor Sven-Erik Sjøstrand, Stochholm School of Economics; professor Flemming Poulfelt, CBS; bestyrelsesformand Lars Frederiksen; bestyrelsesformand Birgit Nørgaard.

Tidligere arrangementer (2017)

Cyber Risks

5. december 2017 kl 17.00 til 19.00. Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø 

 • Indlæg og debat med Group Chief Security Officer Troels Ørting, Barclays Bank; Director Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste; Chief Financial, Strategy & Transformation Officer Jakob Stausholm, Transport & Logistics division, Maersk. I paneldebatten medvirker bestyrelsesformand Sanna Suvanto-Harsaae og partner Torben Waage, Kromann Reumert.

Ledelsesløn og incentives 

15. november 2017 kl 17.00 til 19.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Ken L. Bechmann, CBS; bestyrelsesformand Jens Bager; partner Tomas Lindén, EQT; partner Søren Skov Larsen, EY;  senior partner Karen Sinding, EY samt partner Jens L. Mosbek; Kromann Reumert.

Værdiskabende transaktioner gennem M&A 

9. november 2017 kl 15.30 til 17.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Thomas Plenborg, CBS; bestyrelsesformand Kurt Larsen, DSV; founding partner Peter Zink, Fixcorp; CEO og porteføljeforvalter Bo Knudsen, C WorlsWide Asset Management og bestyrelsesformand Lars Bo Bertram, Finansforeningen.

Banking On the Future – Rethinking the Financial Sector

30. oktober 2017 kl 10.00 til 18.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

I anledning af CBS’ 100 år jubilæum inviterer Center for Corporate Governance Bestyrelsesforeningens medlemmer til konference om den finansielle sektor. Formålet med konferencen er at sætte fokus på en engageret dialog med interessenter fra bank- og finanssektoren og udfordre den nuværende holdning til bank og fremtid.

 • Indlæg og debat ved bl.a.  indlægsholdere fra Finansforbundet, Copenhagen FinTech, Handelsbanken, Finans Danmark, mv.

Globale super trends   

24. oktober 2017 kl. 17.00 til 19.00. PensionDanmark, Langelinie Alle 43

Den 24. oktober har Bestyrelsesforeningen fokus på selskabernes omverden og specielt på globale super trends, som alle selskaber og bestyrelser har behov for at orientere sig om og forholde sig til. Konferencen vil bl.a. adressere

 • Outlook for den globale økonomi og virksomhedernes vækst og indtjeningsmuligheder – set i lyset af bl.a. handelsfriktioner, BREXIT, regionalpolitiske konflikter, energiomstillingen og den teknologiske udvikling
 • FNs bæredygtighedsmål – implikationer for aktionærer og bestyrelser
 • Langsigtet ejerskab, aktivt ejerskab og aktionæraktivisme
 •  Internationale tendenser inden for regulering, governance og bestyrelsesarbejde
Der vil være Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; professor Jesper Lau Hansen, KU; adm. direktør Jeppe Christiansen, Maj Invest; adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og adm. direktør Claus Gregersen, Chr. Augustinus Fabrikker.

Finanskonferencen 2017 – Make the economy great again

12. oktober 2017 kl. 09.30 til 22.00, Scandic Hotel

Medlemmer af Bestyrelsesforeningen kan deltage i konferencen til samme pris som medlemmer af Finansforeningen. Pris: 2.850 kr.

The Boards role in innovation and setting a winning HRM agenda towards 2020

3. oktober 2017 kl. 17.30 – 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Dansk Industri, det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede.

 • Fokus på bl.a. innovation, værdier og organisation, motivation og at slippe kræfterne fri, samt på tiltrækning af talent og kompetencer.
 • Indlæg og paneldebat ved professor Thomas Ritter, CBS; bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; partner og bestyrelsesformand Marianne Philip, Kromann Reumert, fhv. forsvarschef og bestyrelsesformand Peter Bartram samt direktør Tine Roed, DI.
 • Simon Haldrup, Executive Vice President i Danske Bank og chef for innovationsenheden, MobileLife deltager med indlæg med fokus på “Innovation Culture, Corporate Rethinking & Entrepreneurship”.

Torben Möger Pedersens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS

3. oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00. CBS, Solbjerg Plads, Auditorium SPs 13.

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, taler om 25 år med arbejdsmarkedspensioner og om, hvordan arbejdsmarkedspensionerne har været testet på governance, aktivt ejerskab, konkurrence, effektivitet og transparens samt udfordret på samspilsproblemer med det offentlige velfærdssystem, længere levetid og lavrente regimet.

Directors College, Singularity University, Watson Center West

24. – 28. juni 2017. Stanford University and Silicon Valley

Dansk delegation med 27 bestyrelsesformænd, direktører og professorer deltager i Directors College sammen med 300 kollegaer fra USA og verden i øvrigt.

Folkemødet

Den 15. – 18. juni. Bornholm, Allinge

Digitaliseringsstrategi i den kommunale sektor – muligheder og dilemmaer
15. juni 2017 kl. 14.00 til 15.00 – I samarbejde med KL, KLs telt, Allinge Havn

Professor Jan Damsgaard, CBS; Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; Direktør Laila Kildesgaard, KL; Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen; Kommunaldirektør Jesper Zwisler; Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen.

Vækst, værdiskabelse og bæredygtighed i fælles tjeneste!
16. juni 2017 kl. 09.30 til 10.20 – I samarbejde med DI, Klostergården, Havestuen, Allinge

Debat med Erhvervsminister Brian Mikkelsen; CEO Mads Nipper, Grundfos; Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsberg; Direktør Christian Hyldahl, ATP; adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark; Direktør Tine Roed, DI; Professor Mette Morsing, CBS; Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen.

Bestyrelsens væsentlige prioriteter frem mod 2025

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 16.30 til 18.30 (efter generalforsamlingen). CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Professor Steen Thomsen, CBS; Professor Cass R. Sunstein, Harvard University; Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher; Direktør Tine Roed, DI; Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 15.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Fondenes dag

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 9.30 – 15.00 DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden; adm. direktør Lene Skole, Lundbeckfonden; Erhvervsminister Brian Mikkelsen; Gruppeformand Henrik Sass Larsen; advokat og partner Marianne Philip, Kromann Reumert; bestyrelsesmedlem Lars Erik-Brenøe, A.P. Møller Fonden; Bestyrelsesmedlem Flemming Besenbacher, Carlsberg Fonden; skatteordfører Louise Schark Eljolm; skatteordfører Jesper Pedersen; skatteordfører René Gade; erhvervs- og finansordfører Pelle Dragsted; direktør Tine Roed, DI.

Ledelsesløn og incentives 

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 07.30 – 09.15, EY, Osvald Helmuths Vej 4

Indlæg og debat ved professor Ken L. Bechmann, CBS; bestyrelsesformand Ole Andersen, bl.a. Danske Bank; direktør Christian Hyldahl, ATP; Managing partner og bestyrelsesformand Christian Frigast, Axcel og bestyrelsesformand Birgit Aagaard-Svendsen.

God Fondsledelse

Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 14 – 18, CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Oplæg ved Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen; Advokat og partner Marianne Philip, Kromann Reumert & Komiteen for god fondsledelse; Bestyrelsesformand Sten Scheibye, Novo Nordisk Fonden; Professor Rasmus Feldthusen, Københavns Universitet; Professor Steen Thomsen, CBS; Direktør og bestyrelsesmedlem Lars-Erik Brenøe, AP Møller Fonden; Bestyrelsesformand Lars Olsen, Leo Fondet; Bestyrelsesformand Flemming Bligaard Pedersen, Rambøll Fonden; Kommunikationschef Steffen Lüders, Novo Nordisk Fonden; Bestyrelsesformand Peter Høiland, Wonderful Copenhagen Fonden.

Få vækstkapital via Børsnotering

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 13.00 – 17.00 i DI, H.C. Andersens Blvd. 18

Indlæg og debat med direktør Tine Roed, DI; professor Ken L. Bechmann, CBS; direktør Claus Gregersen, Augustinus Fonden; CEO Klaus Holse, SimCorp; bestyrelsesformand Ole Andersen; managing partner og bestyrelsesformand Christian Frigast, Axcel; partner Marianne Philip, Kromann Reumert; Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Bestyrelsens rolle og opgaver i nye virksomheder henholdsvis etablerede selskaber udfordret af digitalisering og disruption

Mandag den 6. februar 2017 kl. 15.00 – 18.00. CBS, Procelænshaven 22, 2000 Frederiksberg 

Oplæg ved Michael S. Dahl, Lars Frederiksen, Jørgen Bardenfleth, Lars Monrad-Gylling, Jan Damsgaard og Tom Jacobsgaard.

Aktivt Ejerskab: Ny guidance i praksis?

Fredag den 3. februar 2017 kl. 8.30. CBS, Porcelænshaven 22

Komitéen for god Selskabsledelse har i slutningen af november 2016 offentliggjort anbefalinger om aktivt ejerskab for institutionelle investorer.

Hvad er baggrunden for anbefalingerne? Hvordan skal de forstås? Hvad er praksis og best practice? Disse og andre spørgsmål vil være til debat med indlæg og debat af:

 • Lars Frederiksen, formand fra Komitéen for god Selskabsledelse
 • Adm. direktør Laila Mortensen, Industriens Pension
 • Adm. direktør Paul Brüniche-Olsen, Lærernes Pension
 • Kasper Brix-Andersen, Bankinvest
Cybersikkerhed – Topledelsens ansvar

Onsdag den 18. Januar 2017, 16.30 – 19.00, Porcelaenshaven, CBS. 

Danish-Chinese Business Forum, Indian Danish Chamber of Commerce, Asia House og Bestyrelsesforeningen inviterer til seminar om vigtigheden af, at bestyrelserne er på forkant med cybersikkerhed. I en hyperconnected verden, hvor alle informationer, digital identiteter, penge & værdier sendes og lagres online, er Risk Management og håndtering af Cyber Risks af høj prioritet i selskabernes øverste ledelse.

Cyber Threats er i konstant udvikling og antallet af sikkerhedsbrud er stigende. Det er afgørende, at identificere, følge og evaluere kendte og nye risici samt at modgå truslerne med relevante forsvarsmekanismer, og at etablere fremtidssikrede governance setups for risikostyring.

Indlæg og paneldiskussion ved bl.a.:

 • Partner og advokat Torben Waage, Kromann Reumert
 • Chief of Cyber Security Troels Ørting Jørgensen, Barclays Bank
 • Partner and Cyber Consultant Stiig Wæver, Partner, Praesidio Group
 • Generalsekretær Hans Henrik Pontoppidan, Danish-Chinese Business Forum
 • Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen
 • Bestyrelsesformand og professor (bekræftelse afventes)

Tidligere arrangementer (2016)

Skærpede krav til bestyrelsen i pensionsselskaber

Fredag den 16. december 2016 kl. 8.30 – 10.30, Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1. sal.

Indlæg og debat ved Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen; Ken Bechmann, Professor på CBS; Jan Parner, vicedirektør, Finanstilsynet; Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesarbejde i rådgivnings- og it-virksomheder

Mandag den 12. december 2016 kl. 16.30 til 18.30 hos Dansk Erhverv, Slotsholmsgade

Indlæg og debat ved Tom Jacobsgaard, direktør for Bestyrelsesforeningen; Steen Thomsen, Professor på CBS; Anders Lavesen, bestyrelsesformand, tidl. managing partner, Kromann Reumert; Lars Monrad-Gylling, bestyrelsesformand for Schultz, Proløn og IT relation/Frontdata m.fl.; Bent Claudi Lassen, formand for ATV’s mentorprogram; Ordstyrer: Steffen Lüders, tidl. formand for Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg og Head of Communication and Stakeholder Relations, Novo Nordisk Foundation og Novo A/S; Mette Feifer, markedsdirektør, Dansk Erhverv

Jim Hagemann Snabes tiltrædelsesforelæsning som Adjungeret professor ved CBS

21. november 2016 kl. 16.00 til 17.30.

Adjunct professor Jim Hagemann Snabe speaks on the topic of “The fourth industrial revolution – the role of leadership in setting the direction for renewal of business strategy, organization and society”.

A brief welcome by the President of CBS, Per Holten Andersen, and the Heads of Department. This is followed by a longer introduction by Professor Majken Schulz, after which Jim Hagemann Snabe gives his inaugural presentation. Professor Thomas Ritter then leads the discussion.

Digitization and disruptive technologies som global konkurrencefordel i danske selskaber

4. oktober 2016 kl. 17.30 til 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18

Det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede. I år med fokus på bestyrelsens og ledelsens arbejde med digitalisering og disruptive forretningsmodeller.

Der vil bl.a. være indlæg fra Jim Hagemann Snabe (Forhenværende CEO SAP, Bestyrelsesmedlem hos bl.a. World Economic Forum, Mærsk Group, Bang & Olufsen og Siemens) og Merete Eldrup (CEO hos TV2, bestyrelsesmedlem hos Nykredit, Gyldendal og Rambøll)

Børsnoterede selskaber kan forvente mere aktivt ejerskab fra de institutionelle investorer 

20. september 2016 kl. 7.30 til 9.15. PensionDanmark, Langelinie Alle 43

Dr. Hans-Christoph Hirt, Co-head of Hermes EOS; Torben Möger Pedersen, Carsten Stendevad, Lars Frederiksen, Jesper Lau Hansen, Steen Thomsen

Ejerskab og Governance som drivkraft af indtjening og langsigtet værdiskabelse

13. september kl. 17 til 18.20. CBS, Porcelænshaven 22.

Christian Frigast tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS 

Directors College

19. til 21. juni 2016. Stanford University, USA

Folkemødet

Velkommen i Bestyrelsen – skab vækst og værdi for Danmark!
Den 16. juni kl. 16.00 til 17.00 i Klostergården sammen med DI

Livet er fuld af dilemmaer. Også i virksomhederne. Skal man satse på digitalisering? Hvad med pengene? Og hvem overtager familieforretningen, når direktøren går af? DI og Bestyrelsesforeningen inviterer dig til debattere med om, hvordan vi styrker Danmarks mindre virksomheder.

Deltagere

– Direktør Tine Roed, DI
– Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen
– Direktør for Bestyrelsesforeningen, Tom Jacobsgaard
– Adm. direktør Søren Ulstrup, Ulstrup Plast
– Professor Niels Westergaard-Nielsen, CBS
– Partner og bestyrelsesformand Anders Lavesen, Kromann Reumert
– Partner Jesper Ridder Olsen, EY
– Birgit Nørgaard, bestyrelsesformand Bestyrelsesforeningen
– Erhvervskommentator Søren Linding, JP Finans

       


Muligheder og udfordringer i fremtidens forsyningsektor – en debat om aktivt ejerskab og værdiskabelse i forsyningsselskaberne

Den 17. juni kl. 13.00 til 14.00 i KL’s telt på havnen

Forsyningssektoren omsætter for 100 mia. kr. og beskæftiger 30.000 medarbejdere. De leverer el, varme, gas, vand og fjerner skrald og spildevand – ydelser som ingen kan leve uden i et moderne samfund. Kom til debat om aktivt ejerskab og værdiskabelse i forsyningsselskaberne.

   

Getting beyond groupthink and enable smarter decision-making by boards

Fredag den 20. maj 2016 kl. 16.00 – 18.00 med reception. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Indlæg og paneldebat ved professor Cass R. Sunstein, Harvard University samt ledende bestyrelsesformand (NYC). Professor Sunstein has founded and directs the Program on Behavioral Economics and Public Policy at Harvard Law School. Mr. Sunstein has written and edited almost 50 books and has testified before congressional committees on many subjects. Mr. Sunstein serves as advisor to President Barack Obama and worked permanently in the White House from 2009 to 2012.

Generalforsamling

Fredag den 20. maj 2016, generalforsamling kl.15.30 – kl.16.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Bestyrelseskomiteer

Tirsdag den 19. april 2016 kl. 07.30 – 09.15 med morgenkaffe. Information om lokation vil blive opdateret

Indlæg og debat ved Steen Thomsen, Peter Schütze, Thomas Thune Andersen m.fl.

Challenges in the Corporate Landscape and Effective Board Diversity

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 – 19.00 med reception. CBS Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Ledelsesløn og incentives

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 17.00 – 19.00 med reception hos EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Bestyrelsens rolle, sammensætning og opgaver i strategiarbejdet

Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 17.30 – 19.00 med reception. CBS Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Indlæg og debat ved professor Flemming Poulfelt, professor Thomas Ritter, bestyrelsesformand Christian Frigast, bestyrelsesformand og CEO Lars Liebst.

Tidligere arrangementer (2015)

Erhvervsdrivende fonde og god fondsledelse

Onsdag den 21. januar kl. 8.30 til 12.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

The Board as Team – Board dynamics and company value creation, Board culture and the role of the chairperson

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 7.30 til 9.15. Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Ole Andersen tiltrædelsesforelæsning ”bestyrelsesdynamik og bestyrelsesledelse”

Torsdag den 26. marts kl. 16.00 til 18.00 på CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i offentlige selskaber

Mandag den 4. maj 2015 kl. 16.00 til 18.40. CBS, Ovnhallen, Frederiksberg

RISK management og bestyrelsesansvar

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 16.30 til 19.00. CBS, Frederiksberg

Business seminar on trends in International Corporate Governance

Fredag den 18. september kl. 16.00 til 18.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Global Competitiveness and the Financial Sector in the Nordic Countries

Onsdag den 30. september 2015 kl. 16.00 til 17.45. CBS, Ovnhallen Porcelænshaven 20

Rundbordsdiskussion om den danske ledelsesmodel

Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 17.30 til 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København V

Selskabsledelse i ejerledede og familieejede virksomheder

Mandag den 19. oktober 2015 kl. 10.00 til 12.30. Grundfos, Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro

Digitization and industry disruption – providing leadership from the top

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 07.30 til 09.15. Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Tidligere arrangementer (2014)

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde (2/3)

Torsdag den 30. januar kl. 17.00 til 19.00 med efterfølgende reception. Medlemsmøde hos KPMG ved Flintholm station

Formandskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen

Tirsdag den 25. marts 7.30 til 10.00. Medlemsmøde hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber (3/3)

Onsdag den 7. maj kl. 15.30 til 18.30 med efterfølgende reception. CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven, 2000 F

Trends in International Corporate Governance and Board Leadership practices

Onsdag den 17. september kl. 16.30 til 19.00. CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven, 2000 F

Møde for stiftende medlemmer om bestyrelsesevaluering og hvad gør man, når formanden er problemet

Tirsdag den 7. oktober kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen

CEO Compensation Packages – Stock Options and Incentives. Are CEOs overpaid? Facts and trends from the US

Torsdag den 23. oktober kl. 07.45 til 09.00. CBS, Ovnhallen

Succession Planning

Onsdag den 12. november kl. 17.00 til 19.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Dansk selskabsledelse – et godt system under pres

Onsdag den 3. december kl. 14.00 til 18.00. Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 1167 København K

Tidligere arrangementer (2013)

Nyt bestyrelsesinitiativ – åbningskonference

7. maj 2013. CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bestyrelsens aktieejerskab

1. oktober 2013 kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen

Nordic Corporate Governance Model

22. oktober 2013 kl 16.00 til 18.30. CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg, Råvarebygningen, Auditorium RS.20

Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder

12. november 2013 kl. 7.30 til 10.00. Børsbygningen, Slotholmsgade, Dansk Erhverv

Status for Corporate Governance

22. november 2013 kl. 15.00 til 17.00. CBS, Solbjerg Plads 3, Auditorium SPs10

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder

3. december 2013 kl. 15.30 til 18.30. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven