Bestyrelsesforeningens kommende arrangementer

20. september Aflønning – værdiskabelse og risikostyring, afsæt i Energihandel (17:00-19:00)
22. september Purpuse in practice (13:30-18.00)
2. oktober Fondenes dag – Kriseledelse og muligheder (9:00- 13:00) 
3. oktober Global Board Leadership Konference  (15:00– 20.00)
25. oktober Strategi og bestyrelsen
8. november Konference med CCG – fra soft law til hard law
30. november Board leadership and Germany – Germany in a new World order
13 december Udenlandske bestyrelsesmedlemmer – muligheder og faldgrupper,
det udenlandske bestyrelsesmedlems perspektiv 

Tidligere arrangementer (2023)

Aflønning (værdi og risikostyring)

Onsdag den 20. september 2023, 17.00 – 19.00. Sted: Porcelænshaven

Bestyrelsesansvar – Fit & proper

Torsdag den 21. juni 2023, kl. 16.30 – 18.15. Sted: Kromann Reumert

Generative AI og ChatGPT – Bestyrelsen på arbejde

Torsdag den 8. juni 2023, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

Jubilæumskonference: Bestyrelsens rolle de næste 10 år

Torsdag den 11. maj 2023, kl. 16.00 – 18.00. Sted: CBS og virtuelt

Bestyrelsesforeningens generalforsamling 2023

Torsdag den 11. maj 2023, kl. 15.00 – 16.00. Sted: CBS

Bestyrelsen, diversitet og inklusion – nu haster det 

Torsdag den 13. april 2023, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

Biodiversitet og bestyrelsen
– nye store opgaver og udvidet ansvarsområde

Mandag den 20. marts 2023, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

EU’s Green Deal: Licence to operate og værdiskabelse
– nye opgaver og ansvar for bestyrelsen

Torsdag den 23. februar 2023, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

Bestyrelsesforeningens nytårskur: Bestyrelsesformandens nye rolle

Mandag den 30. januar 2023, kl. 16.30 – 18.30. Sted: Deloitte

Tidligere arrangementer (2022)

Bestyrelsens skærpede ansvar for cybersikkerhed

Onsdag den 7. december 2022, kl. 16.00 – 18.20. Sted: CBS

Board leadership in a new world order
– Rebalancing your China strategy

Mandag den 14. november 2022, kl. 08.00 – 10.00. Sted: CBS

Meet the Foundations

Thursday, 13 October 2022 at 16.00 – 18.00. Place: CBS

Data – udfordringer og muligheder for danske virksomheder

Tirsdag den 4. oktober 2022, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS

A Global Leader in Competitiveness
…how did Denmark achieve it and how can this position be developed in the future?

Tirsdag den 4. oktober 2022, kl. 15.00 – 16.45. Sted: CBS

Fondenes Dag 2022

Fredag den 30. september 2022, kl. 09.00 – 12.30. Sted: DI, Industriens Hus

Dansk Konkurrenceevneråds topmøde 2022

Fredag den 9. september 2022, kl. 12.30 – 17.00. Sted: Odd Fellow Palæet

Global Board Leadership Summit – Singapore 2022

5-6. september 2022

Ledelsesaflønning

Mandag den 30. maj 2022, kl. 17.00 – 18.30. Sted: CBS og virtuelt

Being a company in a less global and more unstable world

Onsdag den 18. maj 2022, kl. 16.00 – 18.00. Sted: CBS og virtuelt

Bestyrelsesforeningens generalforsamling 2022

Onsdag den 18. maj 2022, kl. 15.00 – 16.00. Sted: CBS

Corporate sustainability due diligence

Mandag den 9. maj 2022, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

Diversity og mangfoldighed

Onsdag den 30. marts 2022, kl. 17.00 – 19.00. Sted: CBS og virtuelt

Sustainable finance and Green Washing

Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 15.00 – 18.00. Sted: CBS

Bestyrelsesudfordringer i lyset af Ruslands invasion af Ukraine

Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 8.30 – 10.30. Sted: CBS

Boardroom dynamics i en global verden

Mandag den 21. februar 2022, kl. 16.00 – 18.00. Sted: CBS og virtuelt

EYs nytårskur: Bæredygtighed på bestyrelsesagendaen og brush-up før regnskabssæsonen

Mandag den 31. januar 2022, kl. 16.00 – 17.30. Sted: virtuelt

Bestyrelsesforeningens nytårskur: Verdens udfordringer i 2022

Torsdag den 27. januar 2022, kl. 17.00 – 19.00. Sted: virtuelt

Tidligere arrangementer (2021)

Cybersikkerhed for Bestyrelser i 2022

Onsdag den 8. december 2021, kl. 16.00 – 18.00. Sted: CBS og online

European Corporate Governance Conference 2021:
Beyond Traditional Corporate Governance – SUSTAINABILITY & INNOVATION

Tuesday, 9 November at 2:00 pm – 5:00 pm CET. Online

Bestyrelsesledelse – tiltrædelsesforelæsning, boglancering og 70-års fødselsdagsreception for Tom Jacobsgaard

Mandag den 8. november 2021, kl. 16.00 – 18.00. Copenhagen Business School og online

Sætter COP 26 en ny dagsorden for danske bestyrelser?

Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 17.00 – 19.00. PensionDanmark

Det årlige møde for stiftende medlemmer
Den geopolitiske virkelighed – udfordringer og muligheder for danske virksomheder

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 17.00 – 19.00. Dansk Industri

Fondenes Dag 2021

Fredag den 1. oktober 2021, kl. 9.00 – 11.00. Dansk Industri og online

Voluntary Code of Conduct for Diversity in Management and Board Recruitment

Mandag den 27. september 2021, kl. 09.00 – 12.00. Copenhagen Business School

Seminar om Strategisk Bæredygtighed og Bestyrelseskompetencer

Onsdag den 22. september 2021, kl. 16.30 – 18.30. Copenhagen Business School

20-års jubilæum: Komitéen og anbefalinger for god selskabsledelse

Mandag den 6. september 2021, kl. 16.30 – 18.30. Copenhagen Business School og online

Bestyrelsesansvar, best practice og forventninger til fremtiden

Mandag den 30. august 2021, kl. 17.00 – 19.00. Copenhagen Business School og online

Kapitalomkostninger, afkastforventninger og fremtidens værdier

Tirsdag den 1. juni 2021, kl. 15.30 – 18.00. Online konference

Generalforsamlingskonference:
Den globale og den nationale dagsorden efter 2020 – hvordan finder vi løsninger for 2021 og frem?

Tirsdag den 18. maj 2021, kl. 16.00 – 18.00. Online konference

Generalforsamling 2021

Tirsdag den 18. maj 2021, kl. 15.00 – 16.00. Online konference

Bestyrelsesarbejdet i iværksættervirksomheder og startups – udfordringer og takeaways

Onsdag den 7. april 2021, kl. 17.00 – 18.30. Online konference

Øgede rapporteringskrav – konsekvenser for bestyrelsesarbejdet

Torsdag den 18. marts 2021, kl. 17.00 – 18.30. Online konference

Bestyrelsestopmøde 2021: Tid til handling

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 14.00 – 16.00. Online konference

For andet år i træk inviterede Axcelfuture, Dansk Erhverv og Bestyrelsesforeningen til bestyrelsestopmøde om behovet for flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv.

Selskabets interesse, Strategi, Succession og Styring – Hvordan får bestyrelsen prioriteret disse grundlæggende forudsætninger for driften?

Onsdag den 24. februar 2021, kl. 17.00 – 18.30. Online konference

ESG: From awareness to strategic move

Onsdag den 10. februar 2021, kl. 09.30 – 12.15. Online konference

The Global Outlook – I

Torsdag den 28. januar 2021, kl. 16.00 – 17.50. Online konference

EYs Nytårskur: Sustainability på bestyrelsesagendaen og brush-up før regnskabssæsonen

Mandag den 25. januar 2021, kl. 16.00 – 17.30. Online konference

Ansvarlig skat 2021

Fredag den 8. januar 2021, kl. 09.00 – 11.45. Online konference

Bestyrelsesforeningens nytårskur 2021

Tirsdag den 5. januar 2021, kl. 17.00 – 18.30. Online konference

Der vil i år være fokus på Public Private Partnerships og løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer.

Tidligere arrangementer (2020)

Cybersikkerhed i bestyrelseslokalerne

Tirsdag den 8. december 2020, kl. 16.00 – 17.40. Online konference

Er EU-regulering af selskabsledelse den rigtige vej at gå for at sikre en bæredygtig omstilling? I givet fald hvordan?

Mandag den 7. december 2020, kl. 09.00 – 11.05. Online konference

Bestyrelsernes strategi og ansvar, når klimatiltag går fra ord til handling

Mandag den 9. november 2020, kl. 17.00 – 19.00. Online konference

Reviderede Anbefalinger om god selskabsledelse – herunder formandskabets ansvar og rolle

Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 17.00 – 19.00. Online konference

Hvordan kommer vi foran indenfor gender diversity?

Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 17.30 – 19.00. Online konference

Symposium for Ole Andersen – corporate governance og bestyrelsesarbejdets betydning for værdiskabelsen

Torsdag den 1. oktober 2020, kl. 17.00 – 18.40. Online konference

Fondenes Dag 2020

Torsdag den 1. oktober 2020, kl. 09.00 – 11.00. Online konference

Fondenes Dag afholdes i år som en virtuel konference i et samarbejde mellem DI, Komitéen for god Fondsledelse, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter.

 • Indlæg og debat med Erhvervsminister Simon Kollerup; Professor Rasmus Feldthusen, KU; Professor Steen Thomsen, CBS; Seniorrådgiver Claus Richter, CBS; Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet; Direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden; Bestyrelsesformand Anne-Marie Skov, Tuborgfondet; Bestyrelsesformand Jens Bjerg Sørensen, Købmand Herman Sallings Fond; Bestyrelsesformand Michael Slavensky Dahl, Spar Nord Fonden; Direktør Claus Omann Jensen, Færchfonden; Bestyrelsesformand Bo Rygaard, KFI Erhvervsdrivende Fond; Direktør Tommy Bøgh Thomsen, Sparekassen Bornholms Fond; Direktør Lars Frelle-Petersen, Dansk Industri. Moderator: partner Marianne Philip, Kromann Reumert.
Bestyrelsesansvar og Bestyrelseskompetencer

Onsdag den 9. september 2020, kl. 16.00 – 18.00. Online konference

Seminaret stiller skarpt på bestyrelsesansvar: Hvilket juridisk ansvar har danske bestyrelsesmedlemmer? Er det risikabelt at sidde i en bestyrelse? Har danske bestyrelser de nødvendige kompetencer for at løfte deres ansvar? Hvordan sikrer man, at bestyrelsen er klædt på til opgaven?

 • Indlæg og debat med professor Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Governance, CBS; advokat Carsten Fode, Kromann Reumert; advokat N. E. Nielsen, N E Legal; adm. direktør Nickie Spile, Boardmeter; programdirektør Tine Roed, Bestyrelsesforeningen; direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen; direktør Lars Ohnemus, Center for Corporate Governance, CBS.
The Global Outlook – Challenges and the next normal in the wake of COVID-19

Tirsdag den 25. august 2020, kl. 08.00 – 09.30. Online konference

This webinar facilitated the sharing of insights, knowledge and experiences by and with board leaders who are faced with the need to help corporations make tough decisions and bold strategic choices. What are the scenarios to consider for 2021 and beyond?

 • Hear from President Allan Thygesen, Google Americas; Chairman Dr Beh Swan Gin, Singapore Economic Development Board; Fellow and Professor Dan Siciliano, Stanford (Co-Founder Rock Center for Corporate Governance) & PUC Law School; Chairman Jim Hagemann Snabe, Maersk Group A/S and Siemens AG; Deputy Secretary-General Ulrik Vestergaard, OECD.
 • Moderators: Novo Nordisk Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School; Non-Executive Director Tine Roed, Program Director, Board Leadership Society; CEO Tom Jacobsgaard, Board Leadership Society.
Spørg Bestyrelsen

Onsdag den 19. august 2020, kl. 16.30 – 18.00. Online konference

Vi fortsætter møderækken med Spørg Bestyrelsen om COVID-19, nu med fokus på fremtidens markeds- og forretningsbetingelser og på strategier og forretningsmodeller på vej ud af COVID-19. Der vil bl.a. være fokus på klima dagsordenen, på digitalisering og på, hvordan virksomhederne opbygger COVID-19 resilience i såvel strategi som i den daglige operation.

 • Indlæg og debat med professor Thomas Ritter, CBS; bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, bl.a. Ørsted og VKR Holding; bestyrelsesformand Birgit Nørgaard, bl.a. Norisol og bestyrelsesmedlem DSV; CEO Gregers Wedell-Wedellsborg, Matas; samt professor og direktør, Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center og formand for COVID taskforce i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Ledelsesløn og incentives i en ny virkelighed efter COVID-19

Tirsdag den 16. juni 2020, kl. 16.30 – 18.00. Online konference

Aktionærrettighedsdirektivet og senest COVID-19 krisen har sat yderligere fokus på offentlighedens og stakeholders opmærksomhed omkring ledelsesløn og på de dilemmaer, som bestyrelseslokalerne er stillet over for. Også selskabernes udbyttebetalinger er blevet inddraget i overvejelserne.

Hvilke data har vi og hvad ved vi om ledelsesløn og incentives, hvordan har det udviklet sig i Danmark og internationalt de sidste 5 år? Hvilke dilemmaer om nogen har COVID-19 sat yderligere fokus på? Er der en best practice going forward? Hvordan håndteres stakeholders og den offentlige debat?

 • Indlæg og debat ved professor Ken L. Bechmann, CBS; partner Martin Faarborg, Deloitte; partner Søren Skov Larsen, EY; virksomhedsredaktør Søren Linding, Finans; samt bestyrelsesformand Merete Eldrup og Bestyrelsesformand Christian Frigast. Alle deltagere vil have mulighed for at deltage i debatten.
Ask the Board: Has the COVID-19 crisis set the direction for future supply chains – to be more local? Is this the beginning of deglobalization as a strategy?

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 11.00 – 12.15. Online konference i samarbejde med ecoDa

Global value chains have been best practice for many years. This counts also for professional services where people have been travelling the World, to advice, educate and manage. It went into a full stop when confronted with COVID-19. We need to keep trust in supply chains in that context. How to mitigate interdependence and pressure for production relocation? What role for board members?

 • Indlæg og debat med Bruno Colmant, economist, CEO of the Degroof Petercam bank (Belgium); Benoît des Cressonnières, CEO of Euler Hermes Reinsurance (Switzerland); Matthew Burton, EMEIA SC&O Leader, EY; Thomas Thune Andersen, Chairman & Independent Board Director Companies, Oersted, VKR Holding, Lloyds Register Group and Foundation; Tom Behrens-Soerensen, Chairman & Independent Board Director, Danish-Chinese Business Forum, ECCO Group A/S, RAK Ports, WSS Ltd.
 • Co-Moderators: Tom Jacobsgaard, ecoDa Board Member & Steen Thomsen, Novo Nordisk Foundation Professor at Copenhagen Business School.
Spørg Bestyrelsen

Torsdag den 28. maj 2020, kl. 16.30 – 18.00. Online konference

Spørg Bestyrelsen er et nyt format, som Bestyrelsesforeningen har introduceret til at give foreningens medlemmer mulighed for at stille spørgsmål og debattere COVID-19 relaterede problemstillinger i billedet af bordet rundt i bestyrelseslokalerne.

 • Panelet består af professor Ken L. Bechmann, CBS; professor Jesper Rangvid, CBS; bestyrelsesformand Tom Behrens-Sørensen, Danish-Chinese Business Forum, m.fl.; bestyrelsesformand Birgit Nørgaard, Norisol, m.fl.; Troels Ørting, Chairman of the Advisory Board of the Centre for Cybersecurity, World Economic Forum og formand, Advisory Board, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer.
Generalforsamlingskonference: “Risk Governance og Crisis Management – erfaringer og overvejelser om håndteringen af COVID-19”

Tirsdag den 19. maj 2020, kl. 16.00 – 18.00. Online konference

Hvordan har virksomheder og de bærende samfundsinstitutioner mødt og håndteret krisen? Hvilke forestillinger er der om fremtiden og vejen dertil? Hvad har vi lært – om risk governance, kriseledelse, strategi og globale værdikæder, nye samarbejdsmodeller og governance, og om bestyrelsens rolle og ansvar?

 • Indlæg og debat med CBS-professorer: Ken Bechmann, Majken Schultz, Steen Thomsen og Thomas Ritter; Marianne Wiinholt, CFO, Ørsted og bestyrelsesformand; Marianne Philip, partner, Kromann Reumert og bestyrelsesformand; bestyrelsesformand Birgit Nørgaard; bestyrelsesformand Christian Frigast; bestyrelsesformand Niels Smedegaard og bestyrelsesformand Merete Eldrup.
Bestyrelsesforeningens generalforsamling 2020

Tirsdag den 19. maj 2020, kl. 15.00. CBS, Porcelænshaven 22 og online

Workshop: Cybersikkerhed for bestyrelser

Tirsdag den 10. marts, kl. 09.00 – 15.30. CBS, 2000 Frederiksberg

Workshoppen giver en dybere forståelse af cybersikkerhedsområdet gennem kvalificeret undervisning, øget viden om identifikation og forebyggelse af cyberrelaterede risks, kompetenceudvikling gennem casetræning og sparring med eksperter på området, og træning i værktøjer og processer omkring risikostyring ift. cyberrisks og informationssikkerhed.

 • Indlæg og debat med Christian Pedersen, CIO & Senior Vice President, Demant; Troels Ørting, fmd. Advisory Board of the Centre for Cybersecurity, World Economic Forum, mfl.
Bestyrelsesevaluering 2.0

Torsdag den 20. februar 2020, kl. 17.00 – 19.00. Kromann Reumert, 2100 København Ø

Konferencen giver indsigt i trends og best practices og fokuserer på såvel muligheder som dilemmaer i bestyrelsesevaluering. Konferencen vil være interaktiv, og debatten vil inddrage alle deltagere.

 • Indlæg og debat med bl.a. professor Steen Thomsen, CBS; bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, Ørsted; bestyrelsesformand Marianne Philip, partner Kromann Reumert; konsulent Nina Nærby, stifter og adm. dir. Leadership Advisor Group.
Topmøde om kvinder i bestyrelser i dansk erhvervsliv

Torsdag den 6. februar 2020, kl. 8.00 – 10.00. Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K

Flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv har længe været på dagsordenen. Ikke alene fordi mangfoldighed er en styrke, men også fordi kompetencer er afgørende for danske virksomheders globale konkurrenceevne. Ifølge The Global Gender Gap Report fra 2018 er Danmark faldet tilbage som nummer 13 inden for ligestilling mellem mænd og kvinder; en tilbagegang på fem pladser siden 2006.  Norge, der har indført kvoter i bestyrelseslokalerne, ligger nr. 2. Spørgsmålet er ikke om vi skal, men hvordan, vi får skiftet gear og kommer tilbage blandt de bedste i verden inden for mangfoldighed og kvinder i topledelse og bestyrelser.

Konference – Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Torsdag den 6. februar 2020, kl. 15.00 – 17.30. CBS, 2000 Frederiksberg 

Med støtte fra Industriens Fond har Bestyrelsesforeningen samlet de bedste kræfter i et nationalt projekt: Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer for danske virksomheder. Formålet er at nå ud til bestyrelsesmedlemmer og virskomhedsledere med viden om og best practice råd og vejledning til håndtering af cybersikkerhed, cyberrisiko og cyber governance.

 • Indlæg og debat med Troels Ørting, fmd. Advisory Board of the Centre for Cybersecurity, World Economic Forum og fmd. Advisory Board, BFs Center for Cyberkompetencer; Christian Pedersen, CIO & Senior Vice President, Demant; Torben Laustsen, CEO, Danish Cyber Defence; Søren Skibsted, Partner, Kromann Reumert; Christel Teglers, Director, Advokat, Kromann Reumert og Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed, FE.
Bestyrelsesforeningens Nytårskur: Debriefing fra World Economic Forums 50. årlige topmøde den 21.-24. januar om ’Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World’

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 17 .00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Bestyrelsesforeningens nytårskur inviterer til de-briefing med nogle af de danske deltagere i World Economic Forum 2020 og debat om, hvilke overvejelser temaerne skal give anledning til i bestyrelseslokalerne.

 • Indlæg og debat med: Formand Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk Fonden; Formand Thomas Thune Andersen, Ørsted; Torben Möger Pedersen, adm.dir. PensionDanmark, professor Mette Morsing m.fl.
Cybersikkerhed for bestyrelser – Vest

Onsdag den 29. januar 2020, kl. 15.00 – 17.30. Aalborg Universitet

Åbningskonference Vest – styrkelse af de strategiske cyberkompetencer til håndtering af cyber risks, cyber resilience og cyber governance er et nationalt projekt, der rækker ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder.

Ved åbningskonferencen tager Bestyrelsesforeningen og samarbejdspartnere det første skridt i en lang af række aktiviteter, uddannelse og konferencer i et treårigt projektforløb, der vil adressere de helt aktuelle og centrale udfordringer samt formidle best practice inden for cybersikkerhed til bestyrelsesmedlemmer og direktioner.Cyber- og informationssikkerhedsrisici er rykket helt øverst på virksomhedernes agenda i takt med, at cyberrisici og kriminalitet udvikler sig med sammen hast som nye digitale forretningsmodeller.Bestyrelsesforeningen har med støtte fra Industriens Fond samlet de bedste kræfter om et nationalt projekt, Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer, der har som formål at nå ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder med viden og best practice om cyber risks, cyber resilience og cyber governance.

Tidligere arrangementer (2019)

Cybersikkerhed for bestyrelser

Tirsdag den 17. december 2019 kl. 15.00 – 17.30. CBS, 2000 Frederiksberg

Åbningskonference – styrkelse af de strategiske cyberkompetencer til håndtering af cyber risks, cyber resilience og cyber governance er et nationalt projekt, der rækker ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder.

Ved åbningskonferencen tager Bestyrelsesforeningen og samarbejdspartnere det første skridt i en lang af række aktiviteter, uddannelse og konferencer i et treårigt projektforløb, der vil adressere de helt aktuelle og centrale udfordringer samt formidle best practice inden for cybersikkerhed til bestyrelsesmedlemmer og direktioner.Cyber- og informationssikkerhedsrisici er rykket helt øverst på virksomhedernes agenda i takt med, at cyberrisici og kriminalitet udvikler sig med sammen hast som nye digitale forretningsmodeller.Bestyrelsesforeningen har med støtte fra Industriens Fond samlet de bedste kræfter om et nationalt projekt, Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer, der har som formål at nå ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder med viden og best practice om cyber risks, cyber resilience og cyber governance.

Succession og strategisk talentudvikling

Onsdag den 27. november 2019 kl. 17.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Konferencen sætter fokus på succession og strategisk talentudvikling, som er den moderne betegnelse for bestyrelsens måske vigtigste opgave: Ledelsessikring af både direktion og bestyrelse. Hvordan findes, udvikles og fastholdes talent i virksomheder og organisationer, når krav til diversitet, faglige kompetencer og fremtidige udfordringer skal afvejes? Hvordan opbygges et beredskab i forhold til uventede hændelser, og hvordan gennemføres ledelsesudskiftningen? Trods de bedste intentioner og professionel forberedelse lykkes det ikke altid at løse opgaven tilfredsstillende. Det er givetvis et område, hvor der er plads til forbedring og nytænkning i bestyrelsesarbejdet.

Strategi og strategiudvikling

Mandag den 4. november 2019 kl. 17.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Konferencen sætter fokus på et klassisk og helt centralt emne for alle bestyrelser: Strategi og strategiudvikling, som kan organiseres og gennemføres på mange måder. Vi oplever en omfattende digital udvikling og massive forandringer i erhvervslivet lokalt og globalt, men er måden at udvikle en virksomheds strategi på uforandret, eller er der blot tale om nye faktorer i en kendt proces? Og, hvad betyder det for tidshorisonten? Hvordan er samspillet mellem den overordnede strategi og specifikke strategier – fx på det digitale område – og hvordan kan denne accelereres?

 • Indlæg og debat med Merete Eldrup, tidl. adm. dir. TV2, næstformand i Rockwool Fonden, Nykredit, Gyldendal m.fl.; Flemming Bligaard Pedersen, tidl. President & Group CEO Rambøll, bestyrelsesformand Rambøll Fonden m.fl.; Esben Hegnsholt, Managing Director & Partner, Boston Consulting Group samt Thomas Ritter, professor Institut for Strategi og Innovation, CBS.
World Competitiveness, Geopolitical Trends and Developments, and Sustainability Growth 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 15.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Konference gennemføres som en del af Bestyrelsesforeningens globale initiativ ’The Global Board Leadership Summit – Copenhagen 2019′.

 • Indlæg og debat med Finansminister Nicolai Wammen; CEO Jens Bjørn Andersen, DSV; bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, Ørsted; bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk Fonden; bestyrelsesformand Sunny Verghese, Human Capital Leadership Institute Singapore; Lord Mark Malloch-Brown, tidl. Deputy Secretary-General, United Nations; partner Oliver Jones, EY’s Geostrategic Business Group; rektor og professor Nikolaj Malchow-Møller, CBS; samt professorerne Arturo Bris, IMD; Jette Steen Knudsen, Tufts University Boston; Dan Siciliano, Stanford’s Rock Center for Corporate Governance.
Årlige møde for stiftende medlemmer 

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 17.30 – 19.00. DI, Industriens Hus

Fondenes Dag 

Mandag den 30. september 2019 kl. 09.00 – 13.00. DI, Industriens Hus

På Fondenes Dag har du mulighed for at høre om nye trends i fondsverdenen, blive opdateret, inspireret, deltage i debatten og udvide dit netværk. I år sætter vi fokus på praktiske erfaringer og empiri om fondes afledte effekt og indflydelse i samfundet. Hvad er fondes reelle langsigtede effekt, og hvad påvirker effekten? Er fondes indflydelse i samfundet for lille, tilpas eller for stor? Udfylder fondene deres rolle, som de bør? Hvad er løsningen på eventuelle udfordringer? Hvad er seneste nyt på regel- og håndhævelsesfronten i Danmark? Igen i år er det lykkedes at tiltrække en række fremtrædende oplægsholdere og paneldeltagere fra ind- og udland.

Fondenes Fremtid

Fredag den 27. september 2019 kl. 16.00 – 18.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Erhvervsfondene betragtes som en succes og et værdifuldt kendetegn ved dansk erhvervsliv, men succesen kan ikke tages for givet fremover. Der er mange spørgsmål at tage stilling til. Vil vi stadig have erhvervsfonde om 50 år, eller vil de langsomt dø ud? Eller vil de tværtimod komme til at fylde mere og mere i dansk erhvervsliv? Hvad er de økonomiske, politiske og sociale udfordringer? Hvad kan fondene gøre for at håndtere dem proaktivt? Kommer der mere regulering? Hvorfra? Hvad er fondsmodellens svagheder? Hvad kan fondene bidrage med i fremtiden som andre ikke kan gøre lige så godt?

 • Indlæg og debat med Steen Thomsen, Novo-Nordisk Fond Professor, Center for Corporate Governance, CBS; Marianne Philip, Formand for Toms Fonden og Komiteen for God Fondsledelse; Flemming Bligaard, Formand for Rambøll Fonden; Claus Gregersen, Direktør i Chr. Augustinus Fabrikker A/S; Katarina Ohlson, Professor ved Lunds Universitet; Rasmus Feldthusen, Professor ved Københavns Universitet.
Cyber Security Applied: Insights to practical implementation

Fredag den 13. september 2019 kl. 10.00 – 15.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Cyber Security becomes increasingly important given the digitization of many companies and government institutions including manufacturing and service providers as well as the spread of off-the-shelf tools for “black hat hackers” and competition among nation states. At this seminar we will dive into how companies and governments handle Cyber Security. Expert speakers from industry, government, and consultants will let you in on how they apply Cyber Security in their practice. The programme will cover basic introduction to what Cyber Security entails, how users and suppliers are working with Cyber Security, updates on regulation in Denmark and future perspectives on what we can foresee in the horizon of Cyber Security measures.

Er der sket et paradigmeskifte inden for bestyrelsesansvar og erstatningsforhold?

Mandag den 2. september 2019 kl. 17.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Konferencen har fokus på bestyrelsesansvar og domstolenes vurdering af erstatningsforhold. Den seneste dom ved Østre Landsret om Amagerbanken stiller en række centrale spørgsmål, der vedrører bestyrelsens ansvar, medarbejdervalgte medlemmers forhold samt erstatningsforhold generelt.

 • Indlæg af professor Jesper Lau Hansen, KU samt advokat og partner Kolja Staunstrup, Kromann Reumert, efterfulgt af debat med Lars Frederiksen, bestyrelsesformand Matas, formand for Komitéen for god Selskabsledelse m.fl; Torben Nielsen, bestyrelsesformand Sydbank m.fl. og tidl. Nationalbankdirektør; Steen Hemmingsen, tidl. bestyrelsesmedlem, Amagerbanken.
Fremtidens markedspladser og tilhørende platforme

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 16.00 – 18.00. Kromann Reumert, København Ø

Konferencen har fokus på fremtidens markedsplads, og den rolle som globale og nationale platforme kan spille. Den samlede e-handel vokser, på såvel B2C som B2B området, hvilket både giver muligheder og udsætter virksomheder for international konkurrence.

 • Indlæg og debat med professor Jan Damsgaard, Institut for Digitalisering, CBS; Bent Dalager, Partner og Head of NewTech, KPMG; Vincent Clerc, EVP og CCO, A.P.Moller-Maersk og bestyrelsesformand, Damco; Allan Junge-Jensen, Co-founder og CFO, Boozt Fashion; Lars Fløe Nielsen, Co-founder, Sitecore og næstformand, nemlig.com; Nana Bule, CEO, Microsoft.
Welcome to the age of #Republic!
Democracy and debate in the age of digitalization

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 17.30 – 19.00. Børsen

In cooperation with Copenhagen Business School and The Danish Chamber of Commerce, the Danish Economic Society invites members for a late afternoon talk by Professor Cass Sunstein, Harvard Law School.

The Holberg Prize winner and New York Times bestselling author of Nudge and The World According to Star Wars, will talk on how today’s Internet is driving political fragmentation, polarization, and even extremism—and what can be done about it.

Professor Sunstein has graciously supplied 50 copies of his book #Republic which are given out to the first attendants, arriving at the venue.

Folkemødet 2019 på Bornholm

Den 13. – 16. juni. Allinge, Bornholm
Bestyrelsesforeningen deltager igen i år på Folkemødet. Program nedenfor.

God fondsledelse og fondenes samfundsmæssige aftryk
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 16.30 – 17.15. I samarbejde med bl.a. Komitéen for God Fondsledelse, DI og Carlsberg. I Carlsberg teltet.

Konkurrenceevne og livslang læring 4.0
Fredag den 14. juni 2019 kl. 9.00 – 9.50. I samarbejde med DI, Klostergården, Allinge

Samfundsansvar og selskabsledelse i offentlige selskaber og private virksomheder
Fredag den 14. juni 2019 kl. 16.30 – 17.15. I samarbejde med KL. I KL teltet.

Invitation til tiltrædelsesforelæsning
Professor Steen Thomsen er tiltrådt som Novo Nordisk Fond Professor i Erhvervsfondsledelse på CBS

Onsdag den 29. maj kl. 16.30 – 18.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Professor Steen Thomsen er tiltrådt det nye Novo Nordisk Fond Professorat i Erhvervsfondsledelse ved Center for Corporate Governance på CBS. Med professoratet vil Steen Thomsen intensivere sit fokus på forskning i erhvervsdrivende fonde.

Steen Thomsen er grundlægger og akademisk leder af Centret for Corporate Governance på CBS. Han er medstifter af CBS Bestyrelsesuddannelserne, Bestyrelsesforeningen og Boardmeter der laver softwarebaserede bestyrelsesevalueringer, samt medstifter af og bestyrelsesmedlem i The International Corporate Governance Society.

 • Der er indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; viceadministrerende direktør Niels Peder Nielsen, Novo Nordisk Fonden; direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden; og rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS.
Generalforsamlingskonference om samfundsansvar

Tirsdag den 7. maj kl. 16.00 – 18.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Samfundsansvar er højt på dagsordenen i den offentlige debat og i virksomhederne foranlediget af sager om hvidvask, finansielle transaktioner, miljøbelastninger, øget fokus på bæredygtighed mv. Offentligheden og politikkerne medvirker på forskellig vis til at definere emnet og de tilhørende normer og forventninger, der også drøftes i selskaber og virksomheder.

Konferencen belyser – gennem indlæg og debat – samfundsansvar fra forskellige vinkler med Finansminister Kristian Jensen, der redegør for virksomhedernes samfundsansvar set fra Christiansborg. Chefredaktør Lisbeth Knudsen, Altinget og Mandag Morgen, giver sit bud på pressens rolle i forhold til at belyse samfundsansvar og dertil knyttede dilemmaer for virksomheder, investorer, forbrugere og offentligheden. Fra de institutionelle investorer og industrien vil adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark, direktør Tine Roed fra DI og bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen fra bl.a. Ørsted, belyse betydningen af et øget samfundsansvar, og hvorledes det håndteres på det strategiske niveau i virksomhederne. Professor Steen Thomsen, CBS, vil perspektivere samfundsansvar i forhold til paradigmeskiftet i bestyrelsesarbejdet, der har udviklet sig i det 21. århundrede.

Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Tirsdag den 7. maj kl. 15.00 – 16.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Transformation von Geschätsmodellen – erfolgreich gestalten

Torsdag den 11. april kl. 09.00 – 17.00. 

Bestyrelsesforeningen har ekstraordinært fået tilbudt 5 pladser ved den tyske bestyrelsesforenings, Board Academy, konference om Transformation of Business Models – How to make it a Success den 11. april kl. 9.00 – 17.00 i Ditzingen. Venligst bemærk, at konferencen er på tysk.

Ledelsesløn og udviklingstendenser inden for aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser

Tirsdag den 2. april kl. 15.30 – 17.30. CBS, 2000 Frederiksberg

Den langsigtede værdiskabelse er blevet et afgørende pejlemærke for bestyrelser, blandt institutionelle investorer samt i debatten om selskabsledelse og virksomhedernes formål og ansvar generelt. Spørgsmålet er, om udviklingen inden for ledelsesløn og incitamentsprogrammer i tilstrækkelig grad understøtter fokus på langsigtet værdiskabelse?

Ved dette debatmøde gøres status på udviklingen i direktionsaflønning og bestyrelseshonorar i den børsnoterede verden. Med udgangspunkt i årsrapporterne fra 2018 og data om ledelsens direkte aktieejerskab stilles der skarpt på, hvad der karakteriserer løn- og incitamentsprogrammerne, og i hvilket omfang kortsigtet henholdsvis langsigtet værdiskabelse understøttes.

Cybersikkerhed

Onsdag den 20. marts kl. 17.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

Truslen fra cyberdomænet er for længst kommet på agendaen i alle bestyrelser, men hvordan håndteres denne trussel konkret i bestyrelseslokalet? Hvordan er samspillet med direktionen i udviklingen af en fornuftig cyberstrategi? Og, hvad kan man gøre, skulle det alligevel gå galt?

 • Indlæg og debat med Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste; partner Thomas Brun, Deloitte; adm. direktør Henrik Bodskov, IBM; adm. direktør Michael Klitvad, HDI Forsikring. Debatten faciliteres af professor Jan Damsgaard, CBS.
Third Copenhagen strategy and Innovation summit

Onsdag den 13. marts kl. 13.30 – 17.45. CBS, 2000 Frederiksberg

What are the strategic and innovation challenges facing Danish firms in the contemporary global economy, and how should these challenges be addressed? These questions form the theme of an afternoon event brought to you by the Department of Strategy and Innovation at CBS. This free event will feature executive briefings and an inspirational keynote talk about the challenges facing business today. The day will be wrapped up with a light reception for the participants. The event provides a unique opportunity to get insights from business leaders, the latest research from strategy and innovation scholars, and opportunities for discussion and networking in an informal setting.

Corporate Governance – et paradigmeskifte for bestyrelsesarbejdet?

Torsdag den 7. februar kl. 17.00 – 19.00. CBS, 2000 Frederiksberg

 • Reception med refleksioner om Corporate Governance og godt bestyrelsesarbejde i anledning af bogudgivelsen ”Corporate Governance and Board Decisions”.
 • Professor Steen Thomsen, CBS, fortæller om nogle af de væsentligste konklusioner fra bogen og bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, Ørsted m.fl., og bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen, Københavns Lufthavne m.fl., deltager i debatten.
Pernille Erenbjergs tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS

Onsdag den 23. januar kl. 16.30 – 18.00. CBS, Kilen 14

 • Pernille Erenbjerg er netop valgt som næstformand i det svensk børsnoterede teleselskab Millicom, der har 19.000 medarbejdere og som især opererer i Sydamerika og Afrika. Pernille er medlem af bestyrelsen i bl.a. Nordea AB og Genmap A/S. Indtil 1.12.2018 var Pernille Erenbjerg CEO for TDC koncernen. Pernille er uddannet cand.merc. og statsautoriseret revisor fra CBS og modtog i 2017 Women’s Board Award.
Nytårskur med fokus på god erhvervsjournalistik

Fredag den 4. januar kl. 16.00 – 18.00. CBS, Porcelænshaven 22

Er medierne for kritiske i deres omtale af erhvervslivet?
Er selskaberne for lukkede i deres kommunikation?
Hvordan kan grundlaget for en forbedret dialog styrke?

 • Indlæg og debat med chefredaktør Steen Rosenbak, Finans; adm. dir. og chefredaktør Bjarne Corydon, Børsen og bestyrelsesformand Jim Snabe, bl.a. Maersk. Debatten faciliteres af kommunikationschef Steffen Lüders, Novo Nordisk Fonden.

Tidligere arrangementer (2018)

Digital Imperatives for Boards of Directors

Tirsdag den 4. december kl. 17.00 – 19.00. CBS, Porcelænshaven 22

 • Der sættes fokus på digitaliseringens indflydelse, og især hvad det betyder for bestyrelser. Hvordan kan disse sætte retningen og tilsikre momentum, og hvilke kompetencer skal de råde over?
 • Indlæg med professor Stephanie Werner fra MIT, Sloan School of Management; m.fl. Professor Jan Damsgaard, CBS, facilitere den efterfølgende debat.
Political risk assessment and an overview of geopolitics and the political risks for businesses around the world

Mandag den 12. november kl. 17.00 – 19.00. CBS

 • The Keynote speaker is Lord Mark Malloch-Brown, who is former Deputy Secretary General and Chief of Staff of the UN, former Vice-President at the World Bank, and former member of the British Cabinet and Foreign Office.
Lars Rebien Sørensens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS

Torsdag den 1. november kl. 15.00 – 17.00. CBS, Porcelænshaven 22

 • Lars Rebien taler om ’Novo Nordisk Fondens nye strategi: Baggrund for Fondens udvikling og overvejelser om Fondens samfundsmæssige rolle og betydning i de kommende år’.
Det institutionelle investorers direkte investeringer i danske selskaber

Tirsdag den 2. oktober kl. 17.30 – 19.00. Dansk Industri, det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede.

 • Temaet vil blive dækket fra en række indfaldsvinkler herunder om transformationsprocessen fra indirekte til direkte investor, om krav til governance og kompetencer, om udøvelse af ejerskab, om risikostyring og værdiansættelse, om implikationer for kapitalmarkeder mv.
 • Indlæg og debat med hovedtaler CEO Allan Polack, PFA; CEO Christian Hyldahl, ATP; Executive Chairman Christian Frigast, Axcel; Adm. direktør Claus Gregersen, Augustinus Fabrikker; professor Jesper Rangvid, CBS.
Fondenes Dag 2018

Mandag den 1. oktober kl. 9.00 – 13.00. Dansk Industri

 • Fondenes Dag 2018 afholdes af Dansk industri i samarbejde med CBS, KU, Komitéen for god Fondsledelse og Bestyrelsesforeningen. På Fondenes Dag er der mulighed for at høre om nye trends i fondsverdenen, såvel nationalt som internationalt. I år er fokus på aktivt ejerskab og uddelinger, herunder hvilken rolle FNs Verdensmål kan spille for fonde. Hvad er god governance og effektiv uddelingsstrategi anno 2018 og i fremtiden? Hvad gør en række førende danske og internationale fonde i praksis?
 • Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; direktør Kathrine Winding, Erhvervsstyrelsen; professor Rasmus Feldthausen, KU; bestyrelsesformand Jens Bager, Poul Due Jensens Fond; Head of Operations Philomena Gibbons, Welcome Trust; direktør Lars Hensen, Villum Fonden, bestyrelsesformand Katarina Olsson, Kamprad Family Foundation; direktør Per Have, Bitten og Mads Clausens Fond; bestyrelsesformand Sten Scheibye, Knud Højgaards Fond; Skatteminister Lauritzen; Adm. direktør Karsten Dybvad, DI; direktør Tine Roed, DI; Formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip.
En Ny Skattemodel for Virksomhedsoverdragelse til Erhvervsfonde

Mandag den 24. september kl. 16.30 – 18.30. CBS, Porcelænshaven 22

 • De danske erhvervsfonde betragtes som en succes både nationalt og internationalt, men i de sidste 20 år er fondsstiftelserne blevet holdt tilbage af en voldsom beskatning i forbindelse med virksomheds-overdragelse til fonde. Der har i flere år været et bredt politisk ønske om at rette op på situationen, og i juni 2018 udgav en arbejdsgruppe under Skatteministeriet en rapport om emnet med forslag til en ny beskatningsmodel. På seminaret fremlægger medlemmer af arbejdsgruppen hovedpunkerne i den nye model og der lægges op til diskussion af dens anvendelighed i praksis.
Conference on Long-term Ownership

Torsdag den 30. august – fredag den 31. august. CBS, Porcelænshaven 22

 • Long-term ownership of business companies has recently become a topic of great interest to academics, policy-makers and business people. There is concern that volatile stock markets, media pressures and intense global competition lead to short-termism and irresponsibility in business management and company behavior. Long-term owners – families, foundations, governments and some financial investors – have the capacity and the incentives to steer their companies towards sustainable long-term value creation.  However, long-termism is no panacea. Much depends on how long-term ownership is exercised in practice and the ability to avoid the pitfalls of procrastination, cronyism or nepotism. The conference therefore focuses on how long-term ownership should be governed to create value for business and society.
Tiltrædelsesforelæsning for Søren Bjerre-Nielsen som adjungeret professor ved CBS

Onsdag den 29. august kl. 17.00 – 18.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Søren Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand i bl.a. VKR Holding, VELUX, MT Højgaard, Højgaard Holding og formand for revisionskomiteen i Scandinavian Tobacco Group er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Regnskab, CBS. Søren Bjerre-Nielsens tiltrædelsesforelæsning er baseret på 40 års personlige erfaringer med selskabsledelse som henholdsvis revisor, direktør og CFO, bestyrelsesmedlem og formand.

FOLKEMØDET 2018

Den 14. – 16. juni 2018. Bornholm, Allinge

Virksomhedernes, uddannelsesinstitutionernes og samfundets samarbejde om uddannelse og kompetenceudvikling vil blive afgørende for Danmarks føreposition i den globale konkurrence
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 13.45 til 14.30. Klostergården, Havestuen, Allinge

 • Der er bred erkendelse af, at robotter, kunstig intelligens og digitalisering vil erstatte mange jobfunktioner og overflødigøre mange jobs. Nogen forudsigelser nævner 30-50 % inden for 10-20 år. Parallelt hermed opstår nye jobfunktioner og helt nye typer af job og virksomheder. Hvor mange afhænger af vor globale konkurrenceevne og evne til at ændre uddannelse til kontinuerlig kompetenceudvikling, en dynamisk vekselvirkning mellem arbejde og uddannelse og lifelong learning som pejlemærke. Hvor er udfordringerne, mulighederne og forbillederne?
 • Indlæg og debat med bl.a. professor Majken Schultz, CBS; bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen; bestyrelsesformand Per Falholt; direktør Tine Roed, DI.

Digitalisering og beskyttelse af den enkeltes privatliv – hvordan forenes fordelene ved digitalisering med demokratiske rettigheder?
Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00 til 13.00. KL’s telt, Allinge

 • KL og Bestyrelsesforeningen sætter digitaliseringsstrategi og persondataforordning til debat. Effektivitet og individuel tilpasset servicekvalitet og behandling forudsætter data om alle borgere og om den enkelte borger. Demokratisering af data og beskyttelse af den enkeltes privatliv forudsætter, at den enkelte borger har rettighed over egne, personhenførbare data. Hvordan forenes fordelene ved digitalisering med demokratiske rettigheder? Hvor er de gode eksempler inden for social og sundhed, uddannelse, arbejdsmarked? Hvor er advarslerne?
 • Indlæg og debat med bl.a. bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; KL-næstformand Martin Dam; CEO Mikkel Bardram, EG Koncernen; Advokat Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumert.

God fondsledelse i Danmark – dens betydning og udvikling
Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00 til 12.45. Carlsbergs telt, Nørregade 35, Allinge

 • Komitéen for god Fondsledelse inviterer sammen med Carlsberg, DI og Bestyrelsesforeningen til en drøftelse af de erhvervsdrivende fondes samfundsmæssige betydning og vigtigheden af god fondsledelse. Drøftelsen vil fokusere på uddelingsstrategier og den konkrete betydning af god fondsledelse og hvordan den kan forventes at udvikle sig.
 • Et panel af repræsentanter for danske erhvervsinteresser og nogle af de største erhvervsdrivende fonde vil drøfte den rolle, som erhvervsdrivende fonde spiller for Danmark og hvilke konkrete elementer af god fondsledelse, det er mest relevant for fondsbestyrelserne at være opmærksomme på. Panelet består af Erhvervsminister Brian Mikkelsen; direktør i Dansk Industri Tine Roed; Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher; Næstformand i Carlsberg A/S’ bestyrelse og kommende Formand i Novo Nordisk Fondens bestyrelse Lars Rebien Sørensen. Debatten modereres af formanden for Komitéen for god Fondsledelse Marianne Philip, og Professor fra Københavns Universitet Rasmus Kristian Feldthusen.
 • Debatten vil være case-baseret, idet debatten vil tage udgangspunkt i et antal konkrete mini-cases med problemstillinger og dilemmaer i bestyrelsesarbejdet i en fond, som f.eks. bestyrelsessammensætning, inhabilitet, ledelsesvederlag og uddelingspolitik. Publikum vil også blive inddraget i drøftelserne.
Hvad kan der udledes, når de fire mest omfattende bestyrelsesundersøgelser i 2017/2018 sættes til debat?

Den 17. maj 2018, kl. 16.30 til 18.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Præsentation af pejlemærker og konklusioner fra bestyrelsesundersøgelser ved Christian Kamperlund, Odgers Berndtson; Kim Füchel, PwC; Søren Skov Larsen, EY og Ken L. Bechmann, CBS; Jakob Stengel, Board Networks.
 • Paneldebat med bestyrelsesformand Ole Andersen, bestyrelsesformand Peter Schütze, vicedirektør og chef for Danske Aktier Claus Wiinblad, ATP mfl. Faciliteres af Jesper Lau Hansen.

Bestyrelsesforeningens generalforsamling 

Den 17. maj 2018, kl. 16.00 til 16.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Noise & Biases – How to overcome imperfection in decision making?

Den 17. maj 2018, kl. 14.00 til 15.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg ved professor Cass R. Sunstein

Bitcoins, Crypto Currencies and the Real Scope of Blockchain Technology 

Den 3. april 2018 kl 17.00 til 19.00. Børsbygningen

 • Speakers will include Professor Jan Damsgaard, CBS; Governor Hugo Frey Jensen, Danish Central Bank; Executive Vice President and Chief Commercial Officer Vincent Clerc, A.P. Moller-Maersk; VP of Block Chain Technology Johan Toll, NASDAQ; Non-Executive Director Anne Broeng, ATP.

Opdatering af Anbefalingerne for God Selskabsledelse 

Den 7. marts 2018 kl 17.00 til 19.00.
Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5

 • Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; bestyrelsesformand og formand for Komiteen for god Selskabsledelse Lars Frederiksen; vicedirektør Claus Wiinblad, ATP Danske Aktier; bestyrelsesformand Jesper Jarlbæk, bl.a. CataCap; partner Marianne Philip, Kromann Reumert; kontorchef med ansvar for selskabslovgivning og corporate governance, Camilla Hesselby, Erhvervsstyrelsen.

Nordisk bestyrelsespraksis og Corporate Governance – best practice, ligheder og forskelle 

Den 6. februar 2018 kl 17.00 til 19.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Jesper Lau Hansen, KU; bestyrelsesformand Bert Nordberg, Vestas; bestyrelsesformand Carl Bennet, hovedaktionær i Getinge Group, Lifco & Elanders; professor Sven-Erik Sjøstrand, Stochholm School of Economics; professor Flemming Poulfelt, CBS; bestyrelsesformand Lars Frederiksen; bestyrelsesformand Birgit Nørgaard.

Tidligere arrangementer (2017)

Cyber Risks

5. december 2017 kl 17.00 til 19.00. Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø 

 • Indlæg og debat med Group Chief Security Officer Troels Ørting, Barclays Bank; Director Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste; Chief Financial, Strategy & Transformation Officer Jakob Stausholm, Transport & Logistics division, Maersk. I paneldebatten medvirker bestyrelsesformand Sanna Suvanto-Harsaae og partner Torben Waage, Kromann Reumert.

Ledelsesløn og incentives 

15. november 2017 kl 17.00 til 19.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Ken L. Bechmann, CBS; bestyrelsesformand Jens Bager; partner Tomas Lindén, EQT; partner Søren Skov Larsen, EY;  senior partner Karen Sinding, EY samt partner Jens L. Mosbek; Kromann Reumert.

Værdiskabende transaktioner gennem M&A 

9. november 2017 kl 15.30 til 17.30. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

 • Indlæg og debat med professor Thomas Plenborg, CBS; bestyrelsesformand Kurt Larsen, DSV; founding partner Peter Zink, Fixcorp; CEO og porteføljeforvalter Bo Knudsen, C WorlsWide Asset Management og bestyrelsesformand Lars Bo Bertram, Finansforeningen.

Banking On the Future – Rethinking the Financial Sector

30. oktober 2017 kl 10.00 til 18.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

I anledning af CBS’ 100 år jubilæum inviterer Center for Corporate Governance Bestyrelsesforeningens medlemmer til konference om den finansielle sektor. Formålet med konferencen er at sætte fokus på en engageret dialog med interessenter fra bank- og finanssektoren og udfordre den nuværende holdning til bank og fremtid.

 • Indlæg og debat ved bl.a.  indlægsholdere fra Finansforbundet, Copenhagen FinTech, Handelsbanken, Finans Danmark, mv.

Globale super trends   

24. oktober 2017 kl. 17.00 til 19.00. PensionDanmark, Langelinie Alle 43

Den 24. oktober har Bestyrelsesforeningen fokus på selskabernes omverden og specielt på globale super trends, som alle selskaber og bestyrelser har behov for at orientere sig om og forholde sig til. Konferencen vil bl.a. adressere

 • Outlook for den globale økonomi og virksomhedernes vækst og indtjeningsmuligheder – set i lyset af bl.a. handelsfriktioner, BREXIT, regionalpolitiske konflikter, energiomstillingen og den teknologiske udvikling
 • FNs bæredygtighedsmål – implikationer for aktionærer og bestyrelser
 • Langsigtet ejerskab, aktivt ejerskab og aktionæraktivisme
 •  Internationale tendenser inden for regulering, governance og bestyrelsesarbejde
Der vil være Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; professor Jesper Lau Hansen, KU; adm. direktør Jeppe Christiansen, Maj Invest; adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og adm. direktør Claus Gregersen, Chr. Augustinus Fabrikker.

Finanskonferencen 2017 – Make the economy great again

12. oktober 2017 kl. 09.30 til 22.00, Scandic Hotel

Medlemmer af Bestyrelsesforeningen kan deltage i konferencen til samme pris som medlemmer af Finansforeningen. Pris: 2.850 kr.

The Boards role in innovation and setting a winning HRM agenda towards 2020

3. oktober 2017 kl. 17.30 – 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Dansk Industri, det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede.

 • Fokus på bl.a. innovation, værdier og organisation, motivation og at slippe kræfterne fri, samt på tiltrækning af talent og kompetencer.
 • Indlæg og paneldebat ved professor Thomas Ritter, CBS; bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; partner og bestyrelsesformand Marianne Philip, Kromann Reumert, fhv. forsvarschef og bestyrelsesformand Peter Bartram samt direktør Tine Roed, DI.
 • Simon Haldrup, Executive Vice President i Danske Bank og chef for innovationsenheden, MobileLife deltager med indlæg med fokus på “Innovation Culture, Corporate Rethinking & Entrepreneurship”.

Torben Möger Pedersens tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS

3. oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00. CBS, Solbjerg Plads, Auditorium SPs 13.

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, taler om 25 år med arbejdsmarkedspensioner og om, hvordan arbejdsmarkedspensionerne har været testet på governance, aktivt ejerskab, konkurrence, effektivitet og transparens samt udfordret på samspilsproblemer med det offentlige velfærdssystem, længere levetid og lavrente regimet.

Directors College, Singularity University, Watson Center West

24. – 28. juni 2017. Stanford University and Silicon Valley

Dansk delegation med 27 bestyrelsesformænd, direktører og professorer deltager i Directors College sammen med 300 kollegaer fra USA og verden i øvrigt.

Folkemødet

Den 15. – 18. juni. Bornholm, Allinge

Digitaliseringsstrategi i den kommunale sektor – muligheder og dilemmaer
15. juni 2017 kl. 14.00 til 15.00 – I samarbejde med KL, KLs telt, Allinge Havn

Professor Jan Damsgaard, CBS; Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth; Direktør Laila Kildesgaard, KL; Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen; Kommunaldirektør Jesper Zwisler; Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen.

Vækst, værdiskabelse og bæredygtighed i fælles tjeneste!
16. juni 2017 kl. 09.30 til 10.20 – I samarbejde med DI, Klostergården, Havestuen, Allinge

Debat med Erhvervsminister Brian Mikkelsen; CEO Mads Nipper, Grundfos; Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsberg; Direktør Christian Hyldahl, ATP; adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark; Direktør Tine Roed, DI; Professor Mette Morsing, CBS; Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen.

Bestyrelsens væsentlige prioriteter frem mod 2025

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 16.30 til 18.30 (efter generalforsamlingen). CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Professor Steen Thomsen, CBS; Professor Cass R. Sunstein, Harvard University; Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher; Direktør Tine Roed, DI; Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 15.00. CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Fondenes dag

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 9.30 – 15.00 DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1787 København V

Indlæg og debat med professor Steen Thomsen, CBS; direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden; adm. direktør Lene Skole, Lundbeckfonden; Erhvervsminister Brian Mikkelsen; Gruppeformand Henrik Sass Larsen; advokat og partner Marianne Philip, Kromann Reumert; bestyrelsesmedlem Lars Erik-Brenøe, A.P. Møller Fonden; Bestyrelsesmedlem Flemming Besenbacher, Carlsberg Fonden; skatteordfører Louise Schark Eljolm; skatteordfører Jesper Pedersen; skatteordfører René Gade; erhvervs- og finansordfører Pelle Dragsted; direktør Tine Roed, DI.

Ledelsesløn og incentives 

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 07.30 – 09.15, EY, Osvald Helmuths Vej 4

Indlæg og debat ved professor Ken L. Bechmann, CBS; bestyrelsesformand Ole Andersen, bl.a. Danske Bank; direktør Christian Hyldahl, ATP; Managing partner og bestyrelsesformand Christian Frigast, Axcel og bestyrelsesformand Birgit Aagaard-Svendsen.

God Fondsledelse

Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 14 – 18, CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Oplæg ved Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen; Advokat og partner Marianne Philip, Kromann Reumert & Komiteen for god fondsledelse; Bestyrelsesformand Sten Scheibye, Novo Nordisk Fonden; Professor Rasmus Feldthusen, Københavns Universitet; Professor Steen Thomsen, CBS; Direktør og bestyrelsesmedlem Lars-Erik Brenøe, AP Møller Fonden; Bestyrelsesformand Lars Olsen, Leo Fondet; Bestyrelsesformand Flemming Bligaard Pedersen, Rambøll Fonden; Kommunikationschef Steffen Lüders, Novo Nordisk Fonden; Bestyrelsesformand Peter Høiland, Wonderful Copenhagen Fonden.

Få vækstkapital via Børsnotering

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 13.00 – 17.00 i DI, H.C. Andersens Blvd. 18

Indlæg og debat med direktør Tine Roed, DI; professor Ken L. Bechmann, CBS; direktør Claus Gregersen, Augustinus Fonden; CEO Klaus Holse, SimCorp; bestyrelsesformand Ole Andersen; managing partner og bestyrelsesformand Christian Frigast, Axcel; partner Marianne Philip, Kromann Reumert; Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Bestyrelsens rolle og opgaver i nye virksomheder henholdsvis etablerede selskaber udfordret af digitalisering og disruption

Mandag den 6. februar 2017 kl. 15.00 – 18.00. CBS, Procelænshaven 22, 2000 Frederiksberg 

Oplæg ved Michael S. Dahl, Lars Frederiksen, Jørgen Bardenfleth, Lars Monrad-Gylling, Jan Damsgaard og Tom Jacobsgaard.

Aktivt Ejerskab: Ny guidance i praksis?

Fredag den 3. februar 2017 kl. 8.30. CBS, Porcelænshaven 22

Komitéen for god Selskabsledelse har i slutningen af november 2016 offentliggjort anbefalinger om aktivt ejerskab for institutionelle investorer.

Hvad er baggrunden for anbefalingerne? Hvordan skal de forstås? Hvad er praksis og best practice? Disse og andre spørgsmål vil være til debat med indlæg og debat af:

 • Lars Frederiksen, formand fra Komitéen for god Selskabsledelse
 • Adm. direktør Laila Mortensen, Industriens Pension
 • Adm. direktør Paul Brüniche-Olsen, Lærernes Pension
 • Kasper Brix-Andersen, Bankinvest
Cybersikkerhed – Topledelsens ansvar

Onsdag den 18. Januar 2017, 16.30 – 19.00, Porcelaenshaven, CBS. 

Danish-Chinese Business Forum, Indian Danish Chamber of Commerce, Asia House og Bestyrelsesforeningen inviterer til seminar om vigtigheden af, at bestyrelserne er på forkant med cybersikkerhed. I en hyperconnected verden, hvor alle informationer, digital identiteter, penge & værdier sendes og lagres online, er Risk Management og håndtering af Cyber Risks af høj prioritet i selskabernes øverste ledelse.

Cyber Threats er i konstant udvikling og antallet af sikkerhedsbrud er stigende. Det er afgørende, at identificere, følge og evaluere kendte og nye risici samt at modgå truslerne med relevante forsvarsmekanismer, og at etablere fremtidssikrede governance setups for risikostyring.

Indlæg og paneldiskussion ved bl.a.:

 • Partner og advokat Torben Waage, Kromann Reumert
 • Chief of Cyber Security Troels Ørting Jørgensen, Barclays Bank
 • Partner and Cyber Consultant Stiig Wæver, Partner, Praesidio Group
 • Generalsekretær Hans Henrik Pontoppidan, Danish-Chinese Business Forum
 • Direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen
 • Bestyrelsesformand og professor (bekræftelse afventes)

Tidligere arrangementer (2016)

Skærpede krav til bestyrelsen i pensionsselskaber

Fredag den 16. december 2016 kl. 8.30 – 10.30, Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1. sal.

Indlæg og debat ved Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen; Ken Bechmann, Professor på CBS; Jan Parner, vicedirektør, Finanstilsynet; Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesarbejde i rådgivnings- og it-virksomheder

Mandag den 12. december 2016 kl. 16.30 til 18.30 hos Dansk Erhverv, Slotsholmsgade

Indlæg og debat ved Tom Jacobsgaard, direktør for Bestyrelsesforeningen; Steen Thomsen, Professor på CBS; Anders Lavesen, bestyrelsesformand, tidl. managing partner, Kromann Reumert; Lars Monrad-Gylling, bestyrelsesformand for Schultz, Proløn og IT relation/Frontdata m.fl.; Bent Claudi Lassen, formand for ATV’s mentorprogram; Ordstyrer: Steffen Lüders, tidl. formand for Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg og Head of Communication and Stakeholder Relations, Novo Nordisk Foundation og Novo A/S; Mette Feifer, markedsdirektør, Dansk Erhverv

Jim Hagemann Snabes tiltrædelsesforelæsning som Adjungeret professor ved CBS

21. november 2016 kl. 16.00 til 17.30.

Adjunct professor Jim Hagemann Snabe speaks on the topic of “The fourth industrial revolution – the role of leadership in setting the direction for renewal of business strategy, organization and society”.

A brief welcome by the President of CBS, Per Holten Andersen, and the Heads of Department. This is followed by a longer introduction by Professor Majken Schulz, after which Jim Hagemann Snabe gives his inaugural presentation. Professor Thomas Ritter then leads the discussion.

Digitization and disruptive technologies som global konkurrencefordel i danske selskaber

4. oktober 2016 kl. 17.30 til 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18

Det årlige møde for stiftende medlemmer og særligt inviterede. I år med fokus på bestyrelsens og ledelsens arbejde med digitalisering og disruptive forretningsmodeller.

Der vil bl.a. være indlæg fra Jim Hagemann Snabe (Forhenværende CEO SAP, Bestyrelsesmedlem hos bl.a. World Economic Forum, Mærsk Group, Bang & Olufsen og Siemens) og Merete Eldrup (CEO hos TV2, bestyrelsesmedlem hos Nykredit, Gyldendal og Rambøll)

Børsnoterede selskaber kan forvente mere aktivt ejerskab fra de institutionelle investorer 

20. september 2016 kl. 7.30 til 9.15. PensionDanmark, Langelinie Alle 43

Dr. Hans-Christoph Hirt, Co-head of Hermes EOS; Torben Möger Pedersen, Carsten Stendevad, Lars Frederiksen, Jesper Lau Hansen, Steen Thomsen

Ejerskab og Governance som drivkraft af indtjening og langsigtet værdiskabelse

13. september kl. 17 til 18.20. CBS, Porcelænshaven 22.

Christian Frigast tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved CBS 

Directors College

19. til 21. juni 2016. Stanford University, USA

Folkemødet

Velkommen i Bestyrelsen – skab vækst og værdi for Danmark!
Den 16. juni kl. 16.00 til 17.00 i Klostergården sammen med DI

Livet er fuld af dilemmaer. Også i virksomhederne. Skal man satse på digitalisering? Hvad med pengene? Og hvem overtager familieforretningen, når direktøren går af? DI og Bestyrelsesforeningen inviterer dig til debattere med om, hvordan vi styrker Danmarks mindre virksomheder.

Deltagere

– Direktør Tine Roed, DI
– Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen
– Direktør for Bestyrelsesforeningen, Tom Jacobsgaard
– Adm. direktør Søren Ulstrup, Ulstrup Plast
– Professor Niels Westergaard-Nielsen, CBS
– Partner og bestyrelsesformand Anders Lavesen, Kromann Reumert
– Partner Jesper Ridder Olsen, EY
– Birgit Nørgaard, bestyrelsesformand Bestyrelsesforeningen
– Erhvervskommentator Søren Linding, JP Finans


Muligheder og udfordringer i fremtidens forsyningsektor – en debat om aktivt ejerskab og værdiskabelse i forsyningsselskaberne

Den 17. juni kl. 13.00 til 14.00 i KL’s telt på havnen

Forsyningssektoren omsætter for 100 mia. kr. og beskæftiger 30.000 medarbejdere. De leverer el, varme, gas, vand og fjerner skrald og spildevand – ydelser som ingen kan leve uden i et moderne samfund. Kom til debat om aktivt ejerskab og værdiskabelse i forsyningsselskaberne.

Getting beyond groupthink and enable smarter decision-making by boards

Fredag den 20. maj 2016 kl. 16.00 – 18.00 med reception. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Indlæg og paneldebat ved professor Cass R. Sunstein, Harvard University samt ledende bestyrelsesformand (NYC). Professor Sunstein has founded and directs the Program on Behavioral Economics and Public Policy at Harvard Law School. Mr. Sunstein has written and edited almost 50 books and has testified before congressional committees on many subjects. Mr. Sunstein serves as advisor to President Barack Obama and worked permanently in the White House from 2009 to 2012.

Generalforsamling

Fredag den 20. maj 2016, generalforsamling kl.15.30 – kl.16.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Bestyrelseskomiteer

Tirsdag den 19. april 2016 kl. 07.30 – 09.15 med morgenkaffe. Information om lokation vil blive opdateret

Indlæg og debat ved Steen Thomsen, Peter Schütze, Thomas Thune Andersen m.fl.

Challenges in the Corporate Landscape and Effective Board Diversity

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 – 19.00 med reception. CBS Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Ledelsesløn og incentives

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 17.00 – 19.00 med reception hos EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Bestyrelsens rolle, sammensætning og opgaver i strategiarbejdet

Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 17.30 – 19.00 med reception. CBS Råvarebygningen, Porcelænshaven 22

Indlæg og debat ved professor Flemming Poulfelt, professor Thomas Ritter, bestyrelsesformand Christian Frigast, bestyrelsesformand og CEO Lars Liebst.

Tidligere arrangementer (2015)

Erhvervsdrivende fonde og god fondsledelse

Onsdag den 21. januar kl. 8.30 til 12.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

The Board as Team – Board dynamics and company value creation, Board culture and the role of the chairperson

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 7.30 til 9.15. Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Ole Andersen tiltrædelsesforelæsning ”bestyrelsesdynamik og bestyrelsesledelse”

Torsdag den 26. marts kl. 16.00 til 18.00 på CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i offentlige selskaber

Mandag den 4. maj 2015 kl. 16.00 til 18.40. CBS, Ovnhallen, Frederiksberg

RISK management og bestyrelsesansvar

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 16.30 til 19.00. CBS, Frederiksberg

Business seminar on trends in International Corporate Governance

Fredag den 18. september kl. 16.00 til 18.00. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20

Global Competitiveness and the Financial Sector in the Nordic Countries

Onsdag den 30. september 2015 kl. 16.00 til 17.45. CBS, Ovnhallen Porcelænshaven 20

Rundbordsdiskussion om den danske ledelsesmodel

Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 17.30 til 19.00. DI, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København V

Selskabsledelse i ejerledede og familieejede virksomheder

Mandag den 19. oktober 2015 kl. 10.00 til 12.30. Grundfos, Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro

Digitization and industry disruption – providing leadership from the top

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 07.30 til 09.15. Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Tidligere arrangementer (2014)

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde (2/3)

Torsdag den 30. januar kl. 17.00 til 19.00 med efterfølgende reception. Medlemsmøde hos KPMG ved Flintholm station

Formandskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen

Tirsdag den 25. marts 7.30 til 10.00. Medlemsmøde hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber (3/3)

Onsdag den 7. maj kl. 15.30 til 18.30 med efterfølgende reception. CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven, 2000 F

Trends in International Corporate Governance and Board Leadership practices

Onsdag den 17. september kl. 16.30 til 19.00. CBS, Ovnhallen i Porcelænshaven, 2000 F

Møde for stiftende medlemmer om bestyrelsesevaluering og hvad gør man, når formanden er problemet

Tirsdag den 7. oktober kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen

CEO Compensation Packages – Stock Options and Incentives. Are CEOs overpaid? Facts and trends from the US

Torsdag den 23. oktober kl. 07.45 til 09.00. CBS, Ovnhallen

Succession Planning

Onsdag den 12. november kl. 17.00 til 19.00. EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Dansk selskabsledelse – et godt system under pres

Onsdag den 3. december kl. 14.00 til 18.00. Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 1167 København K

Tidligere arrangementer (2013)

Nyt bestyrelsesinitiativ – åbningskonference

7. maj 2013. CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bestyrelsens aktieejerskab

1. oktober 2013 kl. 17.30 til 19.00. DI, Rådhuspladsen

Nordic Corporate Governance Model

22. oktober 2013 kl 16.00 til 18.30. CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg, Råvarebygningen, Auditorium RS.20

Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder

12. november 2013 kl. 7.30 til 10.00. Børsbygningen, Slotholmsgade, Dansk Erhverv

Status for Corporate Governance

22. november 2013 kl. 15.00 til 17.00. CBS, Solbjerg Plads 3, Auditorium SPs10

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder

3. december 2013 kl. 15.30 til 18.30. CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven