Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

I perioden: 2019 – 2022

OM PROJEKTET

Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til at kunne træffe den rette beslutning for hvilke handlinger der bedst imødekommer virksomhedens sårbarheder overfor cyberangreb.

Derfor vil projektet igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Hensigten er at klæde topledelsen bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyberrisici og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv og for samfundet som helhed.

Projektet tager afsæt i allerede udviklede bestyrelsesuddannelser på Copenhagen Business School, hvis undervisning tilpasses og udvides til at indeholde et større fokus på cybersecurity. Derudover vil en række workshops og konferencer hjælpe bestyrelsesmedlemmer med konkrete overvejelser og handlinger, som de kan benytte sig af før, under og efter et cyberangreb.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er bestyrelser og direktioner til små- og mellemstore virksomheder.

Projektpartnere

 • CBS Bestyrelsesuddannelserne
 • Center for Cybersikkerhed
 • Aalborg Universitet
 • Kromann Reumert
 • CBS

PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER

Projektet består af flere hovedaktiviteter:

 • Bestyrelsesuddannelserne
  16-dages bestyrelsesuddannelser vil fokusere på cyberrisks.
 • Cybersecurity workshops
  En-dags cyberuddannelse med workshops for bestyrelsesmedlemmer, hvor der fokuseres på cybertrusler og angrebsmetoder.
 • Konferencer
  Der gennemføres konferencer over hele landet for bestyrelser og ledere af 3 timers varighed med cyber som specifikt tema.
 • Vejledninger, anbefalinger og håndbog om cybersecurity til bestyrelser. Der udarbejdes en række gode råd og vejledninger til bestyrelser og direktioner især rettet mod SMV segmentet.
 • Undervisningsmateriale og cybercases
  Nye cybercases udvikles med afsæt i virkelige hændelser, så undervisningen baseres på realistiske problemstillinger og opnåede erfaringer fra erhvervslivet.

Derudover vil der blive igangsat et forprojekt, der skal undersøge potentialet og mulighederne for etablering af et Cyberrisk simulator træningscenter tilpasset bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder. Inden projektets afslutning er det ambitionen at have uddannet op til 4.800 bestyrelsesmedlemmer og haft konkurrencedeltagelse af op til 4000 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal vejledninger og anbefalinger være nået ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer.

Projektet er støttet af Industriens Fond

Industriens Fond er en privat fond der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden har en formue på næsten 5 mia. kroner og uddeler i omegnen af 250 mio. kroner hvert år til forskellige projekter, aktiviteter og initiativer.

Der er godt og vel 150 aktive projekter i Industriens Fonds projektportefølje. De beskæftiger sig blandt andet med ledelse, digitalisering, innovation, uddannelse og internationalisering.

For mere information, venligst besøg www.industriensfond.dk