Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Cybersikkerhed og hjemmearbejde under Corona

Hjælp til cybersikkerhed under COVID-19:

Center for Cybersikkerhed udgav deres opdaterede trusselsbillede, set i lyset af COVID-19, hvor fremhævede et stigende antal af phishing e-mails med corona som påskud. Phishlab samler alle URL falske corona relateret phishing mail i real tid, så brug hjemmesiden til at tjekke mistænkelige mails:

UK og US’s National Cyber Security Centre er gået sammen om at give hands-on rådgivning til virksomheder om, hvordan man skal behandle COVID-19 relateret malicious cyber aktivitet. Læs mere her:

Hjælp til hjemmearbejde under COVID-19:

Coronavirus krisen betyder, at hjemmearbejde er blevet dagens orden for de fleste medarbejdere i virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Danmarks digitale førerposition har muliggjort denne meget hastige og imponerende flytning til virtuelle arbejdspladser og møder, der holder erhvervsliv og samfund i gang. MEN, der er udfordringer af både teknisk og sikkerhedsmæssig karakter, som virksomheder og medarbejdere hurtigst muligt skal lære at håndtere.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyber kompetencer har i den anledning samlet en række gode råd fra globale samarbejdspartnere som fokuserer på:

 1. Den tekniske omstilling til hjemme arbejdspladser.
 2. Den sikkerhedsmæssige omstilling til at arbejde hjemmefra.
 3. Den personlige omstilling til hjemmearbejde.
 4. Den forøgede trussel og risiko fra kriminelle rettet mod hjemmearbejdspladsen.

Vi henviser i øvrigt til CFCS, Welivesecurity & Kromann Reumert samt andre fagligt velfunderede overvejelser på de efterfølgende sider.

Digital hjælpepakke til Danske Virksomheder fra IT-Branchen
Til hjælp for danske virksomheder, der på grund af COVID-19 krisen er i gang med hurtig omstilling til at operere online og i et sikkert miljø, har IT-Branchen har samlet en længere liste af gratis tilbud.
Læs med på: https://itb.dk/nyheder/digital-hjaelpepakke-til-virksomheder-og-myndigheder/

Gode råd og hjælpeværktøjer til hjemmearbejde fra Global Cyber Alliance
Global Cyber Alliance har offentliggjort flere gratis og simple værktøjer man kan bruge til at sikre hjemmearbejde. På nedenstående links kan du bl.a. finde GCA’s Cybersecurity toolkit specifikt rettet mod SMV’er samt et online forum, hvor man kan skrive og diskutere spørgsmål indenfor cyber.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

I perioden: 2019 – 2022

OM PROJEKTET

Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt på listen over fokusområder hos det danske erhverv, i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til at kunne træffe den rette beslutning for, hvilke handlinger der bedst imødekommer virksomhedens sårbarheder over for cyberangreb.

Derfor vil projektet igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Hensigten er at klæde topledelsen bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyberrisici og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv og for samfundet som helhed.

Projektet tager afsæt i allerede udviklede bestyrelsesuddannelser på Copenhagen Business School, hvis undervisning tilpasses og udvides til at indeholde et større fokus på cybersecurity. Derudover vil en række workshops og konferencer hjælpe bestyrelsesmedlemmer med konkrete overvejelser og handlinger, som de kan benytte sig af før, under og efter et cyberangreb.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er bestyrelser og direktioner i små og mellemstore virksomheder.

Projektpartnere

 • Aalborg Universitet
 • CBS Bestyrelsesuddannelserne
 • Centre for Cyber Security (Danish Defence Intelligence Service)
 • Centre for Cyber Security (World Economic Forum)
 • Copenhagen Business School
 • Dubex
 • EY
 • PwC
 • Beierholm
 • IBM
 • Kromann Reumert

PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER

Projektet består af flere hovedaktiviteter:

 • Bestyrelsesuddannelserne
  16-dages bestyrelsesuddannelser vil fokusere på cyberrisks.
 • Cybersecurity workshops
  En-dags cyberuddannelse med workshops for bestyrelsesmedlemmer, hvor der fokuseres på cybertrusler og angrebsmetoder.
 • Konferencer
  Der gennemføres konferencer over hele landet for bestyrelser og ledere af 3 timers varighed med cyber som specifikt tema.
 • Vejledninger, anbefalinger og håndbog om cybersecurity til bestyrelser. Der udarbejdes en række gode råd og vejledninger til bestyrelser og direktioner, som især er rettet mod SMV-segmentet.
 • Undervisningsmateriale og cybercases
  Nye cybercases udvikles med afsæt i virkelige hændelser, så undervisningen baseres på realistiske problemstillinger og opnåede erfaringer fra erhvervslivet.

Derudover vil der blive igangsat et forprojekt, der skal undersøge potentialet og mulighederne for etablering af et Cyberrisk simulator træningscenter tilpasset bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder. Inden projektets afslutning er det ambitionen at have uddannet op til 4.800 bestyrelsesmedlemmer og haft konferencedeltagelse af op til 4000 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal vejledninger og anbefalinger være nået ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer.

Projektet er støttet af Industriens Fond

Industriens Fond er en privat fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden har en formue på næsten 5 mia. kroner og uddeler i omegnen af 250 mio. kroner hvert år til forskellige projekter, aktiviteter og initiativer.

Der er godt og vel 150 aktive projekter i Industriens Fonds projektportefølje. De beskæftiger sig blandt andet med ledelse, digitalisering, innovation, uddannelse og internationalisering.

For mere information, besøg venligst www.industriensfond.dk