Henvendelse om personligt medlemskab

  Fornavn*

  Efternavn*

  Primær stillingsbetegnelse*

  Adresse*

  Postnummer*

  By*

  Telefon*

  E-mail*


  Firma*

  CVR-nummer

  Firma adresse

  Firma postnummer

  Firma by

  Angiv bestyrelseserfaring og anfør for hver post, hvilket af kriterierne i vedtægternes § 4.2, denne bestyrelseserfaring relaterer sig til*

  Angiv anden relevant erfaring og anfør hvilket af kriterierne i § 4.2, erfaringerne relaterer til*

  Forklar kort, hvorfor du ønsker medlemskab i Bestyrelsesforeningen*