Åbne Uddannelsesdage

Cyber Risk Simulator Træningscenter

Åbne Uddanelsesdage

Cyber Risk Simulator Træningscenter

Gruppe fra uddannelsesdag i Cyber Risk Simulator og Træningscenter gruppe i gang med case

OM TRÆNINGSCENTERET

Bestyrelsesforenings Center for Cyberkompetencer ønsker, gennem Cyber Risk Simulation og Træningscenter projektet, at skabe en bestyrelsesrettet interaktiv træningsdag, der kan understøtte relevante læring- og træningsprocesser. Træningsdagen vil tage udgangspunkt i Vejledningen Cybersikkerhed for Bestyrelser, give et indblik i det aktuelle trusselsbillede, samt en basal grundviden om virksomhedens cyber-fysiske/IT infrastruktur og risici i denne forbindelse. I undervisningen vil deltagerne blive udsat for et simuleret cyberangreb, inspireret af virkelige hændelser, hvor de vil blive tvunget til at træffe de svære og vigtige beslutninger, der kræves ved et virkeligt angreb.

På de åbne uddannelsesdage er alle velkomne uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i alle danske virksomheder. Måske deltager du også som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller den daglige ledelse.

Deltagergebyret er 1.500 kr. eks. moms, idet Industriens Fond støtter projektet økonomisk i opstartsperioden.

Centeret bliver placeret på CBS, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg.

Mere info og link til tilmeldinger kommer primo 2023. Indtil da er du velkommen til at tilmelde dig mailinglisten og modtage opdatering, når dato for åbningen er endeligt fastsat.

Uddannelsesdage 2023