Vejledninger og anbefalinger

Anbefalinger til Styrkelse af Cyberkompetencer - Version 3.0

Disse anbefalinger er udarbejdet som led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små- og mellemstore virksomheder.

I anbefalingerne finder du:

 1. Indledning
 2. Cyberkompetencer i bestyrelsen
 3. Kort om metoder, sårbarheder og risiko
 4. Temaer i en cyberstrategi
 5. Opbygning af anbefalingerne
 6. Anbefalinger til bestyrelsen
 7. Kort checkliste (relevante spørgsmål til bestyrelse og ledelse)
 8. Værktøjskasse (centrale overvejelser i et bestyrelseslokale)
 9. Appendiks

Tjekliste til bestyrelser og virksomhedsledere - version 3.0

Kondenseret udgave af anbefalingerne i 6 hovedpointer samt tjekliste til centrale overvejelser i et bestyrelseslokale. 

I den kondenseret udgave finder du:

 1. Seks anbefalinger til styrkelse af cyberkompetencer i bestyrelser
 2. Tjekliste til centrale overvejelser i et bestyrelseslokale

Anbefalinger til Styrkelse af Cyberkompetencer - English Version 1.0

Disse anbefalinger er udarbejdet som led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små- og mellemstore virksomheder.

I anbefalingerne finder du:

 1. Indledning
 2. Cyberkompetencer i bestyrelsen
 3. Udvalgte typer af cyberangreb
 4. Temaer i en cyberstrategi
 5. Anbefalinger til bestyrelsen
 6. Værktøjskasse (centrale overvejelser i et bestyrelseslokale)

Gode råd og anbefalinger fra andre kilder

CISOs: Quantifying cybersecurity for the board of directors
Artikel i HelpNetSecurity af CTO, Balbix med tips og tricks til, hvordan security teams kan kommunikere sikkerheds udfordringer til bestyrelsen og C-level.

(https://www.helpnetsecurity.com/2020/04/21/quantifying-cybersecurity/)

CISO Mind Map fra Sans Management

Et godt overblik over, hvad en CISO skal overveje inden for områder som; Security Operations, Legal, Risk, Governance etc.

(https://bestyrelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/07/CISO-Mind-Map.pdf)