Viden til deling

Analyse af Bestyrelseskomitéer 2014

Denne publikation fra EY indeholder en status på, hvordan de største danske børsnoterede virksomheder for 2014 efterlever kravene om etablering af og afgivelse af oplysning om revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg.
Læs Analyse af bestyrelseskomitéer

Nyt bestyrelsesinitiativ

Fra åbningskonferencen
Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark blev stiftet i sammenhæng med konferencen: Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste. 450 deltog i konferencen.
Læs artiklen

En dansk bestyrelsesforening

Artikel af Steen Thomsen
Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark blev stiftet den 7. maj 2013 på initiativ af CBS, Kromann Reumert, KPMG, Dansk Industri, Pension Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Venture Capital Association samt CBS Executive og med aktiv støtte af 25 toneangivende bestyrelsesformænd og nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet.
Læs artiklen

Nye anbefalinger for god selskabsledelse

Artikel af Steen Thomsen
Mandag den 7. Januar offentliggjorde Komiteen for God Selskabsledelse et udkast til nye anbefalinger for god selskabsledelse. Komiteens arbejde er et udtryk for selvregulering i den forstand, at den består af erhvervsfolk, og at dens anbefalinger ikke er lovgivning på anden måde end at børsnoterede selskaber er forpligtet til at forholde sig til dem.
Læs artiklen

Amerikansk bestyrelsesforening

Hent inspiration hos National Association of Corporate Directors. Foreningen er stiftet i 1977, og har mere end 13.000 medlemmer. Missionen er at udvikle bestyrelsesarbejde, dette gøres bl.a. ved at stille viden og erfaring til rådighed for direktører og bestyrelsesmedlemmer.
http://nacdonline.org