Medlemskab af Bestyrelsesforeningen

Retningslinjer for medlemskab

Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i foreningen er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde og ønske om at deltage i aktiviteter og dialog om kvalitetsudvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Den altovervejende del af Bestyrelsesforeningens medlemmer vil være erfarne bestyrelsesmedlemmer, men også direktionsmedlemmer, ledende politikere, embedsmænd, professionelle rådgivere, professorer og andre akademikere kan under nærmere bestemte forudsætninger blive optaget.

Kontingent

Personligt medlemskab
– Årligt kontingent: 2.200 DKK ekskl. moms

Virksomhedsmedlemskab
– Årligt kontingent: Færre end 100 ansatte: 20.000 DKK ekskl. moms
– Årligt kontingent: 100 eller flere ansatte: 30.000 DKK ekskl. moms

Spørgsmål angående medlemskab

  Navn*

  E-mail*

  Emne*

  Meddelelse*

  Kriterier for optagelse

  a) Personer, der er eller har været medlem af en bestyrelse eller den registrerede direktion i et eller flere selskaber med et eller flere værdipapirer optaget til notering på Nasqaq OMX Copenhagen og hermed sammenlignelige virksomheder, organisationer og instutioner, privat såvel som offentligt ejede.

  b) Bestyrelsesmedlemmer, direktører og partnere i finansielle virksomheder, institutionelle investorer, kapitalfonde, erhversdrivende fonde og tilsvarende professionelle investorer.

  c) Professorer og andre akademikere fra højere læreanstalter med betydelig erfaring med forskning og undervisning inden for corporate governance eller anden relevant selskabs- eller fondsret.

  d) Ledende politikere og embedsmænd samt ledende medarbejdere i organisationer eller instituioner, der for alles vedkommende arbejder for opkvalificering af bestyrelsesarbejde.

  e) Professionelle rådgivere med betydelig erfaring i rådgivning af de i punkt a) og b) nævnte personer, selskaber, organisationer, institutioner m.v. på ledelsesniveau.

  f) Personer med gennemført relevant bestyrelsesuddannelse.

  g) Personer med anden tilsvarende professionel erfaring og/eller kompetence efter bestyrelsens skøn.


  Organisationer, instutioner og juridiske personer, som beskæftiger personer, der efter bestyrelsens skøn opfylder et eller flere af overstående kriterier kan optages som medlemmer. Disse medlemmer kan alene lade sig repræsentere i foreningen ved personer, der efter bestyrelsens skøn opfylder et eller flere af kriterierne a) til g).

  – Læs mere i foreningens vedtægter